Work Stories About Contact
EN
Bura
Bura

Work

Work
Expertise

Plannen

Het maken van een goed stuk stad staat bij BURA centraal; aantrekkelijke plekken om te wonen, te werken en te verblijven. We werken aan één integraal verhaal waarin complexe vraagstukken terug worden gebracht tot een vanzelfsprekend ontwerp, met oog voor de ruimtelijke, financiële en organisatorische context van een project. We zijn servicegericht en flexibel naar de klant en kritisch waar nodig. Concreet leveren we stedenbouwkundige visies en plannen, beeldkwaliteitsplannen, volume en haalbaarheidsstudies, ontwerp van de buitenruimte en Supervisie. Zo bouwen we stapsgewijs aan de stad van morgen.

Visies & Strategiën

Grote opgaven als het klimaat, verstedelijking, mobiliteit en energietransitie krijgen een plek in onze steden en regio’s. Door het maken van visies en strategieën zien we hoe deze opgaven op een integrale en kwalitatieve manier een plek kunnen krijgen. BURA werkt op een onderzoekende wijze en gebruikt interactieve workshops om uitdagingen te identificeren en gezamenlijk (ruimtelijke) scenario’s te ontwikkelen. Op deze manier komen we tot aantrekkelijke nieuwe verhalen en breed gedragen strategische visies die een kompas bieden voor de toekomst.

Ontwerpend onderzoek

BURA zet ontwerpend onderzoek in om complexe vraagstukken te doorgronden en urgente kwesties te agenderen. Met een integrale blik en door met meerdere partijen diverse scenario’s te verkennen, ontstaan nieuwe inzichten en betekenisvol onderzoek. Het maakt kansen inzichtelijk, geeft inspiratie en laat zien welke thema’s en locaties cruciaal zijn. Bij ontwerpend onderzoek werken we op een beeldende manier om de ruimtelijke en sociale impact te laten zien.

Kennisdeling

BURA gelooft dat de stad en regio veel kansen biedt voor de grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Om het debat over de toekomst van de stad goed te voeren, geven we lezingen, masterclasses, workshops en interviews. We ondersteunen, ontwikkelen en hebben een uitgebreid netwerk. We willen inspireren en agenderen om zo samen stappen te kunnen zetten naar een gezonde, groene en sociale stad.

Expertise

Wij hebben de missie om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke vraagstukken. Het bureau wil omgevingen ontwerpen waar mensen gezond en duurzaam kunnen werken en leven, in balans met een veerkrachtig ecosysteem.