Work Stories About Contact
EN
WBI toegekend voor Veldhuis in Apeldoorn!
Project updates
Project updates

WBI toegekend voor Veldhuis in Apeldoorn!

BURA - 1904_veldhuis_2021_bura__diagonaal impressie
01 december 2021

Thema's

Deel

De subsidie Woningbouwimpuls (WBI) is toegekend, waardoor transformatie van het stadsdeel en de bouw van woningen kan worden versneld. Hierdoor wordt in de nabije toekomst het multifunctionele gebied bestaande uit 780 nieuwe woningen, bedrijven, voorzieningen en onderwijsfuncties gerealiseerd. Het plan bouwt voort op de bestaande en groene kwaliteiten en creëert een karaktervol gebied. Het visieplan (gebiedsvisie) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Apeldoorn (gemeente) en enkele particuliere eigenaren.

01 december 2021

Deel

Zie ook