Work Stories About Contact
EN
(RUDI)FUN met Geert
Talks and media
Talks and media

(RUDI)FUN met Geert

26 augustus 2022

Thema's

Deel

Ik heb een functiekaart gevoel gemaakt geïnspireerd door een recent kennisevenement over de RUDIFUN (leuke!) dataset bij het PBL Planbureau voor de Leefomgeving en mijn werk over functiemenging bij BURA stedenbouw. Het toont de aanwezigheid van de drie componenten van een functiemix (wonen, werken en diensten) op wijkniveau.

De intensiteit van rood toont het deel van de behuizing, blauw het werkende deel en geel de diensten. Oranje staat voor een mix van wonen en diensten, paars wonen en werken. Groen zijn werk- en verzorgingsgebieden, bruin duidt op de aanwezigheid van significante delen van alle drie de functies. Hiermee kunnen we niet alleen de mate van vermenging in een wijk zien, maar ook een indicatie van de aanwezige functies. Dit kan helpen bij het nadenken over programmeren op stedelijk niveau, of bij het nadenken over verschillende stadsmilieus.

LinkedIn post LinkedIn post
BURA - Geert, projectleider
Geert is projectleider van (ontwerpende) onderzoeksprojecten bij BURA. Hij is altijd op zoek naar interessante projecten op het gebied van stedenbouw, geschiedenis, analyse, advisering en ontwerp.
BURA - Bura_rudifun_gis_story
26 augustus 2022

Deel