Work Stories About Contact
EN
Rijnpark startnotitie vastgesteld!
Project updates
Project updates

Rijnpark startnotitie vastgesteld!

10 juni 2023

Thema's

Deel

Startnotitie Rijnpark Arnhem vastgesteld!In opdracht van de Gemeente Arnhem werkt BURA urbanism sinds December 2022 aan de Gebiedsontwikkeling Rijnpark.Het gebied van 72ha wordt getransformeerd naar een nieuw stadsdeel. Van een binnenstedelijk bedrijventerrein met twee spooremplacementen, naar een gebied waar wonen en werken de basis vormen van een fijn, eigentijds, en toekomstbesteding nieuw stadsdeel. Met ruimte voor 7.000 woningen, 5.000 banen, voorzieningen, en veel kansen (in de openbare ruimte) voor de nieuwe, urgente thema’s.

BURA - 1686232316028
10 juni 2023

Deel