Work Stories About Contact
EN
REP Den Haag
Project updates
Project updates

REP Den Haag

BURA - Ezgif.com-animated-gif-maker-2
11 januari 2024

Thema's

Deel

De komende maanden werken BURA en Stadkwadraat BV voor de gemeente Den Haag aan het Ruimtelijk Economisch Plan (REP)! De ruimte voor economie in Den Haag houdt, net als op veel andere plekken in Nederland, geen gelijke tred met de groei van het aantal inwoners van de stad.
Het tekort aan bedrijfsruimte leidt ertoe dat verduurzamings-, transformatie- en vernieuwingsopgaven in de stad vastlopen bij gebrek aan schuifruimte.
Ook is het steeds moeilijker voor bestaande bedrijven om te groeien of voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Beschikbaarheid van ruimte is van belang voor het behoud van werkgelegenheid voor iedereen, voor het functioneren van de stad en de aanstaande transities op het gebied van energie, klimaatadaptatie, mobiliteit en circulariteit.

BURA en Stad2 gaan in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag werken aan een kwalitatieve ruimtelijke vertaling van de doelen uit de Economische Uitvoeringsagenda 2023-2026, zodat binnen gebiedsontwikkelingen en binnen de Omgevingsvisie goede afwegingen gemaakt kunnen worden tussen de verschillende ruimteclaims. Dit leidt onder andere tot een overzicht van type werkmilieus en werkgebouwen, een projectenkaart, een toekomstbeeld, leidende principes,
maar ook inzicht in de haalbaarheid van nieuwe concepten.

11 januari 2024

Deel