Work Stories About Contact
EN
Post-Growth City ontwerpend onderzoek is gestart!
Project updates
Project updates

Post-Growth City ontwerpend onderzoek is gestart!

BURA - 2202_postgrowthtegel
18 april 2022

Thema's

Deel

Op dinsdag 12 april bereikte Nederland alweer de “Earth Overshoot Day”. Dit betekent dat onze consumptie van natuurlijke hulpbronnen groter is dan wat de aarde dit jaar kan regenereren. Dit toont duidelijk aan dat we de manier waarop we naar economische groei kijken opnieuw moeten definiëren. BURA is het onderzoeksproject “Post-Growth City” gestart, in samenwerking met Crimson Historians & Urbanists en Independent School for the City en met subsidie ​​van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Post-Growth City richt zich op Nederland en het Globale Noorden, en bouwt voort op bestaand onderzoek en artikelen over Post-Growth. We onderzoeken de zichtbare & onzichtbare planningsinstrumenten, zoals: grondbeleid, belastingstelsels, bouwlobby en de verwevenheid met het financiële systeem. Wat zijn de krachten die onze “Groeisteden” drijven? Wat is goede groei? Tot slot, waar vinden we nieuwe inspirerende voorbeelden van de Post-Growth City? De juiste antwoorden weten we nog niet, maar we hebben wel enkele kritische vragen. We nemen het initiatief om een ​​debat op gang te brengen over de fundamenten van ons economisch paradigma en de manier waarop we onze steden plannen, om levensvatbare alternatieven te ontwikkelen zodat we kunnen overstappen naar een echt duurzame en rechtvaardige toekomst. Komende maanden zetten we interviews met experts op, organiseren we debatten en schrijven we ons onderzoeksvoorstel uit.

18 april 2022

Deel