Work Stories About Contact
EN
Optimaal benutten van bedrijventerreinen
Project updates
Project updates

Optimaal benutten van bedrijventerreinen

BURA - _mg_0016
28 november 2023

Deel

BURA en SITE urban development ontwikkelen in opdracht van de Gemeente Tilburg twee gebiedsmanifesten voor de verduurzaming en intensivering van bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

Aan de hand van ontwerpend onderzoek brengen we de kansen in beeld voor de revitalisatie en ruimtelijke #verdichting van beide bedrijventerreinen. Daarbij ligt de focus op het optimaal benutten van ruimte voor werk en de nieuwe economie. In samenspraak met de gemeente, eigenaren en ondernemers onderzoeken we waar in de gebieden de potentie zit, onder andere met inzet van creatieve en interactieve ateliers. De resultaten leggen we vast in kansenkaarten en een gebiedsmanifest.
Op deze manier willen we een grote stap zetten in een duurzame toekomst voor beide werklocaties.

BURA - 1699280059318
28 november 2023

Deel