Work Stories About Contact
EN
Ontwerpend onderzoek project HMC2 afgerond!
Project updates
Project updates

Ontwerpend onderzoek project HMC2 afgerond!

BURA - Hmc2_projectpage_main
01 maart 2022

Thema's

Deel

Geweldig nieuws! Ons team heeft onlangs het onderzoek van ontwerpproject HMC2 afgerond. BURA stedenbouw en Stec group werkten aan een ontwerpend onderzoek voor de Provincie Zuid Holland.

HMC-gebieden zijn essentieel in Nederland vanwege hun belangrijke rol in de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire toekomst. HMC-gebieden zijn echter vaak verouderd, herbergen een verscheidenheid aan industriële activiteiten, zijn omsloten door water- of spoorinfrastructuur en gebruiken hun percelen intensief. Tegelijkertijd vormen HMC-gebieden vanwege hun milieubelasting vaak een barrière voor woningbouwplannen en verdichtingsambities van de stad.

Hierdoor neemt de veranderingsdruk van HMC-gebieden toe, omdat steden binnen hun stadsgrenzen verdichten omdat landschap als schaars en waardevol wordt beschouwd. Om die reden is het belangrijk om hun verandervermogen te begrijpen om nieuwe functies te kunnen accommoderen, duurzamer te zijn en een meerwaarde te zijn voor hun omgeving en potentiële nieuwe gebruikers.

Het onderzoeksproject richt zich daarom op de volgende vraag: hoe kunnen werkgebieden met een hoge milieu-impact (HMC) hun economische waarde behouden en bijdragen aan een duurzamere samenleving in de toekomst?

01 maart 2022

Deel

Zie ook