Work Stories About Contact
EN
Isaac Baartkwartier Zaanstad
Project updates
Project updates

Isaac Baartkwartier Zaanstad

BURA - Ezgif.com-gif-maker (1)
12 oktober 2023

Thema's

Deel

Het team van BURA is geselecteerd om een visie te ontwikkelen op het Isaac Baartkwartier, een deelgebied in de “Maakgordel” van de Achtersluispolder.
De vier grondeigenaren en de gemeente Zaanstad zijn hierbij gezamenlijk opdrachtgever, waarbij de betrokken partijen erkennen, dat het in het belang is van alle partijen om te komen tot een realistische gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied.

Conform het concept ontwikkelperspectief Achtersluispolder moet het Isaac Baartkwartier zich ontwikkelen als een iconisch deelgebied, dat staat voor het ‘nieuwe werken’, op Achtersluispolder als gemengd woon-werkgebied. Het team van BURA bestaat uit BURA (Stedenbouw en landschap), Stadkwadraat BV (planeconomie) en Gabrielle Muris (expert werkgebieden). De visie wordt ontwikkeld in de periode oktober t/m december 2023.

In de eerste stap willen we een beter beeld krijgen van de bestaande bedrijvigheid in Achtersluispolder en het beter duiden van het type maakindustrie wat hier kan landen. Dit zullen we doen door middel van interviews met verschillende bedrijven, sleutelpersonen, instellingen en organisaties uit Zaanstad en regio Amsterdam.

12 oktober 2023

Deel