Work Stories About Contact
EN
In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad
Project updates
Project updates

In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad

BURA - A277_cover v5 blauw
21 maart 2024

Thema's

Deel

Het voormalige bedrijventerrein van 130 hectare groot wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk stedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied in het centrum van Den Haag. Het is daarmee een van de grootste binnenstedelijke transformaties in Nederland.

In opdracht van de Gemeente Den Haag gaan we samen met Flux landscape architecture, De Mannen van Schuim, PartnersRO en Stadkwadraat BV en APPM aan de slag met de gebiedsvisie en bijbehorende ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. In een interactief proces met de gemeente en betrokken stakeholders bouwen wij, met het unieke DNA van de Binckhorst als vertrekpunt, aan een ambitieuze visie. Ook bieden we handvatten voor meer sturing en regie op de kwaliteit van de toekomstige Binckhorst. De focus ligt op meer regie op de ontwikkeling en op meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied, met respect voor de bestaande stad en alles dat daarbij hoort. De ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst gaat zowel in op het ‘wat’ als de strategie om daar te komen, het ‘hoe’.

Meer van dit soort geweldige projecten vind je hier:
Isaac Baartkwartier
REP Den Haag
ZO Assen
Tilburg

21 maart 2024

Deel