Work Stories About Contact
EN
Herijking Landschapspark Zuidvleugel
Project updates
Project updates

Herijking Landschapspark Zuidvleugel

20 april 2023

Thema's

Deel

In samenwerking met Noël van Dooren als PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) van Zuid-Holland, gaat BURA de komende maanden het concept van het metropolitane Landschapspark Zuidvleugel actualiseren.

Dit concept is in 2017 door voortganger Harm Veenenbos op de kaart gezet, en is eerder gepresenteerd op de landschapstriënnale in september 2017.
Nu, bijna vijf jaar later, zijn de eerste deeluitwerkingen gemaakt, maar is er behoefte aan aanscherping en herijking. Daarnaast zijn er nieuwe vragen die beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld hoe voedselproductie een goede rol kan hebben in dit metropolitane uitloopgebied.

BURA - 1702_visiekaart_final
Visiekaart Landschapspark Zuidvleugel
20 april 2023

Deel

Zie ook