Work Stories About Contact
EN
Geselecteerd voor Masterplan Haveland te Rheden
Project updates
Project updates

Geselecteerd voor Masterplan Haveland te Rheden

BURA - Ezgif.com-animated-gif-maker-6
06 mei 2024

Deel

Het team van BURA en Stad2 is geselecteerd door de gemeente Rheden, om een Masterplan te ontwikkelen voor industrieterrein Haveland te Rheden.
Met het Masterplan wordt onderzocht hoe Haveland zich kan transformeren van een monofunctioneel industriegebied naar een duurzaam en toekomstbestendig gemengd werk/woongebied (woningopgave na 2030). In het Masterplan moeten meerdere ambities van de gemeente Rheden samenkomen, waaronder een sterke economie met circulaire bedrijvigheid, behoud van erfgoed, woningbouwopgave, flexwonen, duurzame mobiliteit, versterken van het landschap, klimaatadaptatie en de energietransitie.
Haveland is gelegen naast het station en de dorpskern van Rheden. Er liggen grote kansen om het gebied meer te verbinden met het omliggende landschap en zodoende
een unieke wijk toe te voegen, passend bij de maat en schaal van het dorp. Doel van het Masterplan is om een goed beeld te krijgen van het gewenste eindbeeld voor Haveland, door middel van het ontwikkelen van verschillende scenario’s. We zetten in op een adaptief plan, wat zich met de tijd kan ontwikkelen, en waarin de verschillende stakeholders goed worden meegenomen. Het Masterplan wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente, grondeigenaren, bewoners en omwonenden van Haveland. Het team bestaat uit BURA (stedenbouw en landschap) en Stad2 (planeconomie en ontwikkelstrategie). Het Masterplan wordt ontwikkeld in de periode mei t/m september 2024.

06 mei 2024

Deel

Zie ook