Work Stories About Contact
EN
Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad!
Project updates
Project updates

Gebiedsvisie Corpus den Hoorn-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad!

BURA - Corpus
17 oktober 2023

Deel

Op woensdag 4 oktober werd onze gebiedsvisie voor het bedrijventerrein Corpus den Hoorn-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarmee ligt de weg open voor een verdichting en opwaardering van dit bedrijventerrein in het zuiden van Groningen.

De afgelopen jaren heeft hier een sterke groei plaatsgevonden van bedrijvigheid, activiteiten en banen. De gebiedsvisie helpt deze groei te versnellen en geeft sturing aan een kwalitatieve verbetering, verduurzaming en intensivering van het gebied.

Naast werken kan er op termijn ook meer gewoond worden en is er ruimte voor ondersteunende voorzieningen.
Deze functiemenging heeft meerwaarde voor de levendigheid van het gebied en zien wij als een positieve ontwikkeling.

Samen met de gemeente werken we momenteel aan de volgende stappen in dit proces!

17 oktober 2023

Deel