Work Stories About Contact
EN
Gebiedsagenda ZO Assen!
Project updates
Project updates

Gebiedsagenda ZO Assen!

BURA - Ezgif.com-animated-gif-maker(1)(1)
29 januari 2024

Deel

Gemeente Assen selecteert BURA en APPM voor het maken van de Gebiedsagenda ZO Assen!
Met de agenda versterken we de ruimtelijke en economische positie van Zuid-Oost Assen.
Het gebied wordt daarmee verder ontwikkeld als duurzaam en toekomstbestendig werklandschap, met belangrijke werk- en zorgfuncties voor de stad en de regio.
Belangrijke kwaliteiten zijn het bestaande landschap, maar ook de ligging nabij het station.

Het doel van de Gebiedsagenda ZO Assen! is om samen met diverse stakeholders te komen tot een krachtig kader voor vier deelgebieden dat uitgangspunt vormt voor de verdere uitwerking van locatieplannen. De Gebiedsagenda ZO Assen! moet leiden tot concrete keuzes op systeemniveau en inzicht bieden in de prioritering van projecten en programma. Daarnaast zoeken we proactief naar koppelkansen tussen publiek en private partijen.
De Gebiedsagenda zal medio zomer 2024 worden opgeleverd.

29 januari 2024

Deel