Work Stories About Contact
EN
Expertmeeting na-oorlogse wijken
Talks and media
Talks and media

Expertmeeting na-oorlogse wijken

BURA - Na-oorlogse wijken
31 oktober 2023

Deel

Komende woensdag 1 november 2023 organiseren Space Encounters en BURA een expertmeeting over na-oorlogse wijken.
Deze vindt plaats tussen 14:00-17:30u in het Van Eesteren Museum Amsterdam.

Middels deze expertmeeting wordt het spanningsveld afgetast tussen de kracht van de ruimtelijke opzet van de wijken en de huidige uitdagingen waar de wijken voor staan. De centrale vraagstelling daarbij is hoe de historische ruimtelijke kwaliteit van na-oorlogse wijken een rol kan krijgen in het oplossen van de grote opgaven van nu. In het gesprek gaan we op zoek naar hoe en waar het botst, hoe we de opgave nader kunnen preciseren en waar de kansen voor synergie liggen.

Deelnemers aan de sessie zijn o.a.: Jorn Konijn (Directeur Van Eesteren Museum), Anita Blom (Adviseur en onderzoeker naoorlogs erfgoed en ruimtelijk kwaliteit), Vita Teunissen (SteenhuisMeurs), Nathalie Van Hoeven (Eigen Haard), Rick Bruggink (Office Winhov), dr. ir. Flora Nycolaas (Gemeente Amsterdam), like bijlsma (Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ), Marije Stelloo (Gemeente Den Haag), Simone Rots / michelle provoost (Crimson Historians & Urbanists), Dr. Jos Gadet (Gemeente Amsterdam).

Het bijwonen van de sessie is kosteloos en zal afgesloten worden met een netwerkborrel.
Deze expertmeeting wordt mede mogelijk gemaakt door de EFL Stichting.

31 oktober 2023

Deel