Work Stories About Contact
EN
BURA in publicatie
Talks and media
Talks and media

BURA in publicatie

05 juli 2022

Thema's

Deel

BURA was onderdeel van twee projectteams die ontwerpend onderzoek hebben gedaan. Beide onderzoeken werden toegelicht op de slotbijeenkomst en zijn tevens opgenomen in de mooie publicatie: Transities. Het ontwerpend onderzoek HMC2 heeft een inspiratiedocument opgeleverd, met waardevolle bevindingen voor de toekomst van werklocaties met een Hogere Milieu Contour (HMC). Samen met Stec Groep en Provincie Zuid-Holland zijn de kansen voor een intensiever gebruik en duurzamer gebruik van HMC terreinen in kaart gebracht.

Daarnaast is in samenwerking met Archistad (Ton van der Hagen) gewerkt aan de studie: Verdichting als verrijking. In dit traject is op initiatief van CAST Architectuurcentrum een verkenning gedaan met een burger- en expertpanel naar mogelijkheden om de verstedelijkingsambities van de Gemeente Tilburg op kwalitatieve wijze invulling te geven. Een belangrijk inzicht is dat er kansen liggen om middels de verdichtingsopgave te kunnen werken aan het versterken van de stadsstructuur. Hand in hand stedelijk verdichten, vergroenen, ruimte voor economie, werken aan de mobiliteitstransitie en sociale opgaven.

Alle resultaten van de voucherregeling zijn samengebracht in de publicatie: Transities. De resultaten van beide onderzoeken zijn gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Amersfoort.

BURA - Presentatie_slotbijeenkomst_transities
 
BURA - Presentatie_slotbijeenkomst_transities2
 
BURA - Tilburg_foto_transities
 
BURA - Hmc_foto_transities
 
1/4
05 juli 2022

Deel