Work Stories About Contact
EN
Almere Pampus
Project updates
Project updates

Almere Pampus

BURA - Team pampus
25 januari 2024

Thema's

Deel

Team PAMPUS* (een samenwerking van Bright, BURA en Polyfern) is geselecteerd voor het ontwikkelen van een boven- en ondergronds Masterplan voor Almere Pampus, in opdracht van de Gemeente Almere en het Rijksvastgoedbedrijf.

Almere Pampus, stadsdeel van de Toekomst Almere Pampus wordt het stadsdeel van de toekomst. Een nieuw stadsdeel met 25.000 tot 35.000 woningen en een flink aantal arbeidsplaatsen en bijbehorende voorzieningen. 2050 is de stip op de horizon voor de ontwikkeling van Pampus. Dan moet een groot deel van de gebiedsontwikkeling gereed zijn. Tegelijk is 2050 ook de stip op de horizon voor doelen en ambities die we als samenleving hebben gesteld, of beter: geëist. In 2050 moeten we klimaatneutraal, klimaatadaptief, biodivers én circulair zijn. Dat betekent dus dat de lat voor Pampus hoog ligt.

Samenwerking
Gezien de ambitie én complexiteit van de opgave hebben wij besloten en breed en integraal ontwerpteam op te stellen: Team PAMPUS*.
Dit ontwerpteam bestaat uit de bureaus Bright, BURA en Polyfern landscape architects.
Met dit team combineren wij de complementaire kennis, ervaring en competenties op het gebied van transitieopgaven, ontwerpend onderzoek, landschapsontwerp, ruimtelijke strategie en stedenbouwkundig vakmanschap.
De komende maanden gaat Team PAMPUS* intensief samenwerken met de Gemeente Almere, het Rijksvastgoedbedrijf en alle andere stakeholders, om het Masterplan voor de boven- én ondergrond voor Almere Pampus verder uit te werken, inclusief een detaillering voor de eerste fase van 7500 woningen.

25 januari 2024

Deel