Work Stories About Contact
EN
Aktieplan Openbare Ruimte IJplein
Project updates
Project updates

Aktieplan Openbare Ruimte IJplein

18 juli 2023

Thema's

Deel

Aktieplan Openbare Ruimte IJplein: een participatief plan voor de wijk

BURA en MORE Architecture werken in nauwe samenwerking met bewoners, buurtorganisaties, corporaties en andere betrokkenen aan het Aktieplan Openbare Ruimte IJplein.
Het afgelopen weekend hebben we de eerste ideeën gedeeld en ook nieuwe opgehaald in de buurt.

BURA - Ijplein amsterdam
18 juli 2023

Deel