Work Stories About Contact
EN
Expertmeeting na-oorlogse wijken
Talks and media
Talks and media

Expertmeeting na-oorlogse wijken

BURA - 2
16 november 2023

Deel

Op woensdag 1 november organiseerden Space Encounters en BURA een expertmeeting in het Van Eesteren Museum over ‘na-oorlogse wijken’. Onderwerp van gesprek: de ogenschijnlijke spanning tussen het perspectief op het culturele erfgoed van deze wijken en de benadering van de vernieuwing en verduurzaming. We gingen in gesprek met cultuurhistorici, beleidsmakers, ontwerpers en woningcorporaties. In drie gespreksrondes zijn we op zoek gegaan naar hoe en waar het botst, hoe we de opgaven nader kunnen preciseren en waar kansen liggen voor synergie. Er ontstond prettige dialoog met inbreng van tafelgasten en aanwezigen. Er ontstond ruimte voor scherpte én nuances over het belang van erfgoedwaarden en omgevingskwaliteit in relatie tot de actuele aanpak van maatschappelijke opgaven en ruimtelijke uitdagingen. We verwerken de uitkomsten van de bijeenkomst in een aantal lessen die we ook breed zullen delen. Dus, wordt vervolgd!

We danken alle tafelgasten en betrokkenen voor hun inbreng: Jorn Konijn (Van Eesteren Museum Amsterdam), Anita Blom (Adviseur en onderzoeker naoorlogs erfgoed en ruimtelijk kwaliteit), Vita Teunissen (SteenhuisMeurs), Nathalie Van Hoeven (Eigen Haard), Rick Bruggink (Office Winhov), Flora Nycolaas (Gemeente Amsterdam), Like Bijlsma (PBL Planbureau voor de Leefomgeving), Bouke Kapteijn (Rochdale), Marije Stelloo (Gemeente Den Haag) en Jos Gadet (Gemeente Amsterdam) voor hun deelname aan de rondetafel gesprekken en het publiek voor hun aanwezigheid en deelname aan de middag. Daarnaast bedanken we graag de EFL Stichting voor het mede mogelijk maken van de sessie.

BURA - 3
BURA - 8
BURA - 6
16 november 2023

Deel