Work Stories About Contact
EN
BURA geselecteerd voor project Leiden Centraal
Project updates
Project updates

BURA geselecteerd voor project Leiden Centraal

BURA - 2201_knooppunt leiden_220614_persbericht
18 mei 2022

Thema's

Deel

BURA urbanism is geselecteerd voor het vooronderzoek Knooppunt Leiden Centraal, en werkt hierin samen met AKRO Consult en GROUP A. Vooruitlopend op de MIRT-verkenning voor Knooppunt Leiden Centraal wordt er door het team gewerkt aan het vooronderzoek naar verschillende alternatieven.

Doel van het vooronderzoek is om de belangrijkste kansen en knelpunten van oplossingsrichtingen in beeld te brengen, met een sterke nadruk op het vormen van beelden over gewenste ruimtelijke kwaliteit en zo een goeie basis te hebben voor de verkenning en bijbehorende participatie. Dit doen we door middel van werksessies met de verschillende stakeholders en een interactief 3D model, waarmee de uitgangspunten voor de MIRT-verkenning worden aangescherpt. Daarmee wordt er richting gegeven aan de hoge ambities van verstedelijking, mobiliteit en gezonde leefomgeving van dit dynamische stadsdeel.

We werken in opdracht van de gezamenlijke partners: Gemeente Leiden, Provincie Zuid-Holland, NS Stations, ProRail en het LUMC.

18 mei 2022

Deel