Work Stories About Contact
EN
Bouwen in een groeikern
Waterlandkwartier in Purmerend
Waterlandkwartier in Purmerend

Bouwen in een groeikern

BURA - 2012_purmerend_ 210520_ volumes to detail_waterlaan

Het Waterlandkwartier wordt samen met het historisch centrum het bruisend hart van het Purmerend van de toekomst.

Opgave
Het ontwerpen van een levendige stedelijke stadswijk voor Purmerend en de regio.

Resultaat
Het masterplan Waterlandkwartier met een ruimtelijk kader waarbinnen ontwikkeling kunnen plaats vinden.

Locatie
Waterlandkwartier, Purmerend

Opdrachtgever
Gemeente Purmerend

Samenwerking
LOLA landscape architects

Periode
December 2020 – heden

Marco Broekman, Bart Claassen, Basia van Rijt, Yunshih Chen en Yara Alnashawati.

Een levendig woon- en werkmilieu
Onze ambitie voor het Waterlandkwartier is hoog. Het gebied heeft op dit moment geen sterke, eigen identiteit. Dit geldt zowel voor de programmatische invulling als de ruimtelijke kwaliteit. De intentie is dat het rommelige gebied de komende jaren wordt getransformeerd tot een levendige stedelijke stadswijk waar wordt gewoond en gewerkt in hoge dichtheid. Het Waterlandkwartier wordt samen met het historisch centrum het bruisend hart van het Purmerend van de toekomst.

BURA - 2012_purmerend_rapport.indb
Voorbeeld uitwerking Masterplan Waterlandkwartier.

Het Waterlandkwartier wordt een stadswijk zoals Purmerend nu nog niet kent, met intensief gebruik van de ruimte en de menging van functies.

BURA - 2012_purmerend_210526_rapport
Mobiliteit.

Nieuwe mobiliteit
Mobiliteit wordt in het Waterlandkwartier anders georganiseerd. Het gebied wordt optimaal ontsloten door openbaar vervoer en een netwerk voor fietsers en voetgangers. Ook wordt er ingezet op deelmobiliteit. Er wordt daarmee de basis gelegd voor een wijk waarin het autogebruik en bezit aanzienlijk afneemt. Doordat de auto minder ruimte inneemt, kan het openbaar gebied in het Waterlandkwartier groen worden ingericht met veel ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven.

De wijk zal een sterke eigen unieke beeldtaal krijgen op basis van een hedendaagse interpretatie van de architectuur van de groeikern.

Een unieke beeldtaal
Het Waterlandkwartier wordt een stadswijk zoals Purmerend nu nog niet kent, met intensief gebruik van de ruimte en de menging van functies. De wijk zal een sterke eigen unieke beeldtaal krijgen op basis van een hedendaagse interpretatie van de architectuur van de groeikern waarbij de menselijke maat centraal staat. Het wordt een stadswijk van en voor Purmerend.

BURA - 2012_purmerend_2021_bura_lola_voorbeelduitwerking_lowres
Voorbeelduitwerking de nieuwe stadswijk met groeikern onderbouw en eenentwintigste-eeuwse skyline.
BURA - 2012_purmerend_2021_bura_lola_wilhelminalaan-geulenstraat_lowres
Het Waterlandkwartier wordt groen worden ingericht met veel ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven.
BURA - 2012_purmerend_ 210519- volumes to detail_canal
Het Waterlandkwartier wordt groen worden ingericht met veel ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven.
BURA - 2012_purmerend_2021_bura_lola_spaarbekker_lowres
Het Waterlandkwartier wordt groen worden ingericht met veel ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven.
BURA - 2012_purmerend_2021_bura_lola_station purmerend_lowres
Het Waterlandkwartier wordt groen worden ingericht met veel ruimte om te wandelen, te fietsen en te verblijven.
1/4

Zie ook