Work Stories About Contact
EN
Sturen op transformatie van binnensteden
Verkenning G6
Verkenning G6

Sturen op transformatie van binnensteden

BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220420_perspectief_den-haag

De Nederlandse binnensteden staan aan de vooravond van een grote transitie. Waarheen is nog de vraag.

Opgave
De opgaven in de grote binnensteden in beeld brengen en het scherp krijgen van mogelijkheden waarbij gezamenlijke actie nodig is.

Resultaat
Een viertal aanbevelingen die oproepen tot meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeenten

Locatie
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Groningen, Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Groningen, Den Haag, Ministerie BZK

Samenwerking
Stec Group

Periode
Augustus 2022 – April 2023

Marco Broekman, Geert Das, Saskia Kleij

De Nederlandse binnensteden staan aan de vooravond van een grote transitie. De functiemix is sterk in beweging, de mobiliteit in transitie en de klimaatopgaven moeten ook in de binnensteden opgelost worden. Dit geldt zeker ook voor de centra van de zes grootste steden van Nederland. Waarheen en hoe is nog de vraag.

BURA - 2112_g6_verkenning vitale binnensteden_210715_kaartjes nieuwsberichten3
Illustratie G6 steden
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220420_deelgebieden
Deze kaarten laten de indeling in deelgebieden zien binnen de contouren van de door de steden gedefinieerde binnenstad. Het cirkeldiagram laat de verdeling van functies zien naar oppervlak in de gebouwen (Rudifun 2021)
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_211101_deelgebied amsterdam_met lijnen-01
Deelgebieden en programma, Amsterdam
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220310_wonen en groen_amsterdam-01
Wonen en groen, Amsterdam
BURA - 2112_g6_verkenning vitale binnensteden_220309_mxi amsterdam zoomed out 1-10000-01
MXI, Amsterdam
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220310_bijeenkomst_amsterdam-01
Bijeenkomstfunctie en cultuur, Amsterdam
1/4

Uit het onderzoek komen drie belangrijke opgaven voor de G6 steden naar voren:

 1. Programmering van de binnenstad: voorzieningen, wonen en werken
  De functiemix in de binnensteden veranderd. Winkelen neemt af en dienstverlening en wonen nemen toe. De opgave is tweeledig; hoe kan de programmering van de binnensteden gestuurd worden, en wat moet de uiteindelijke functiemix voor de binnensteden zijn.
 2. Ondermijning, verloedering en verschraling
  De invloed van crimineel geld in de binnensteden kan groot zijn; los van onwenselijke illegale praktijken heeft het ook ruimtelijk-programmatische gevolgen: het leidt tot verschraling van het aanbod, met veel van hetzelfde type voorzieningenaanbod, met een weinig aantrekkelijke uitstraling.
 3. Druk op de openbare ruimte: samenleven, mobiliteit en verduurzaming
  Omdat de openbare ruimte zo vervlochten is met alle thema’s in de binnenstad is het vooral zaak om de verschillende belangen, wensen en beleidsterreinen te balanceren en samen te brengen.
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_211115_perspectief amsterdam_voor_geen letters
Oudezijds Achterburgwal, Amsterdam
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220303_perspectief amsterdam-02
Dit toekomst perspectief toont meer ruimte voor andere voorzieningen als supermarkten, apotheken en muziekscholen.
1/2

Om de gevonden opgaven het hoofd te bieden zijn een viertal aanbevelingen opgesteld:

 1. Doe onderzoek naar het toekomstig programma van de binnensteden;
 2. Verken de kansen voor de openbare ruimte;
 3. Vastgoed als sleutel; planologische sturing op commerciële functies en branches;
 4. Meer grip op de rol van vastgoed in ondermijning, verloedering en verschraling.

Deze vier aanbevelingen roepen op tot meer samenwerking en kennisuitwisseling tussen de gemeenten, waar nodig ondersteund door het Rijk. Hierbij speelt naast ruimtelijk onderzoek ook het gezamenlijk verkennen en ontwikkelen van beleidsinstrumenten een belangrijke rol. Om de binnensteden vitaal en aantrekkelijk te houden moeten de grote opgaven nu integraal opgepakt worden!

BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220420_instrumentencyclus
Instrumentenmix- en cyclus
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220224_perspectief utrecht_v.2
In Utrecht staan digitalisatie en innovatie centraal.
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220420_perspectief_groningen
De druk op de openbare ruimte neemt toe in Groningen.
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220303_perspectief rotterdam_v.2
In Rotterdam is de vergroening een belangrijk thema.
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220420_perspectief_den-haag
In Den Haag zal worden ingezet op het versterken van de identiteit.
BURA - G6_verkenning_vitale_binnensteden_220224_perspectief eindhoven-01
De binnenstad van Eindhoven wordt verdicht.
1/5

Zie ook