Work Stories About Contact
EN
Transformatie van Legmeer
Amstelveen
Amstelveen

Transformatie van Legmeer

BURA - Bura_legmeer_2020_aerial

Bedrijventerrein Legmeer zal als een van de eerste gebieden in Amstelveen een grote transformatie ondergaan.

Opdracht
Ontwikkelvisie

Status
2018: Nota van uitgangspunten
2020: Ontwikkelvisie

Locatie
Amstelveen

Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen

Samenwerking
Gemeente Amstelveen, Stadkwadraat

Periode
2018 – 2020

Marco Broekman

Jordy Stamps

William Priestley

Martha Seitanidou

Giel Wieggers

Bedrijventerrein Legmeer zal als een van de eerste gebieden in Amstelveen een grote transformatie ondergaan. Daarnaast is het 33 hectare grote bedrijventerrein een van de weinige gebieden in Amstelveen die op grote schaal kan worden getransformeerd en een van de beperkte locaties waar substantiële verdichting denkbaar is. De lat ligt daarom zowel kwantitatief als kwalitatief hoog.

Legmeer ligt tussen de grotere groengebieden De Poel, het Amsterdamse Bos en het Groene Hart. Momenteel is er in de omgeving een typische mix van autodealers, bouwmarkten, recreatiefuncties, de gemeentelijke vuilstort en groothandels. Het gebied heeft aan alle kanten sterke grenzen met verschillende karakters, en veel eigenaren en belanghebbenden. De gemeente zoekt naar een manier van plannen die de kwaliteiten van het gebied kan garanderen en voldoende flexibiliteit biedt voor een veranderend programma en gebruikers.

BURA - Bura_legmeer_2020_plandrawing

We zoeken een plan dat enerzijds voldoende vastlegt om kwaliteiten te borgen, beleidsambities te verankeren en zekerheid te geven aan de omgeving (bedrijven, omwonenden, gebruikers).

In 2018 is een eerste stap gezet met een principenota (‘Nota van uitgangspunten’) waarin staat: “We zoeken naar een plan dat enerzijds voldoende vastlegt om kwaliteiten te borgen, beleidsambities te verankeren en zekerheid te geven aan de omgeving (bedrijven, omwonenden, gebruikers). Daarna heeft BURA gewerkt aan een ontwikkelvisie met als uitgangspunt organische groei, maar vanuit een heldere en krachtige ambitie en een robuust stedenbouwkundig kader dat de ambities die we hebben voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid stevig borgt.

BURA - Bura_legmeer_2020_legmeer_kwadrant character
 
BURA - Bura_legmeer_2020_woon werk character
 
1/2
BURA - Bura_legmeer_2020_visualisatie_kwadrant
 
BURA - Bura_legmeer_2020_visualisatie_woon werk
 
1/2

De essentie van de transformatie van Legmeer is samen te vatten in vier ingrepen:

  • Op basis van de bestaande wegenstructuur worden autoluwe straten, groen- en waterstructuren toegevoegd die een robuust kader en kleine korrelstructuur creëren.
  • Transformeert van bedrijventerrein naar een gemengde wijk die minimaal 20% van het totaal aantal vierkante meters voor werk (zowel bedrijvigheid als voorzieningen) blijft.
  • De auto-gedomineerde straten veranderen in gemengde straten voor voetgangers, fietsers en auto’s. Daarnaast krijgt het centrum van Legmeer een voetgangersgebied waar de fietsers te gast zijn.
  • Het uitgestrekte bedrijventerrein transformeert tot een sterk gemengd stedelijk gebied met gebouwen tot 4 lagen in het centrum, 6 lagen aan de randen en met meerdere torens tot 14 lagen.
BURA - Bura_legmeer_2020_concept principles1
 
BURA - Bura_legmeer_2020_concept principles2
 
BURA - Bura_legmeer_2020_concept principles3
 
BURA - Bura_legmeer_2020_concept principles4
 
1/4
BURA - Bura_legmeer_2020_foto_participatie bijeenkomst zw