Work Stories About Contact
EN
Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen
Ontwerpend Onderzoek FUR
Ontwerpend Onderzoek FUR

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

BURA - Bura_londen_highstreets_zoom

FUR laat concrete uitwerkingen van gezonde stedelijkheid zien, en ook hoe ontwerpend onderzoek in de praktijk werkt. Met nieuwe onderzoeksmethoden kunnen ontwerpers achterhalen hoe de ruimte wordt gebruikt, wat voor prestaties we ervan verwachten en welke slimme koppelingen en allianties nodig zijn om die te verwezenlijken.

Opdracht
Onderzoek naar gezonde stedelijkheid aan de hand van ontwerpateliers en casus locaties.

Resultaat
De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in de publicatie ’Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossing’.

Locatie
Nationale en internationale locaties

Opdrachtgever
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Samenwerking
Trancity×valiz, Lectoraat Future Urban Regions (FUR), Sandra van Assen, Tijs van den Boomen, Guido van Eijck, Eric Frijters, Marieke Kums, Willemijn Lofvers, Saskia Naafs, Thijs van Spaandonk, Ady Steketee, Franz Ziegler

Periode
2013 – 2016

Marco Broekman

Publicatie: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige landschappen
In 2013 heeft het lectoraat Future Urban Regions (FUR) onderleiding van Eric Frijters onderzoek gedaan naar gezonde stedelijkheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in de publicatie ’Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossing, waarvan Marco Broekman co-auteur is. Het boek presenteert de resultaten aan de hand van drie vragen:

  1. wat is gezonde stedelijkheid?
  2. hoe doe je ontwerpend onderzoek?
  3. wie heb je nodig om ideeën over gezonde stedelijkheid te realiseren?
BURA - Bura_publicatie_fur
Publicatie: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige landschappen.

FUR beschouwt het doorgronden van het gebruik van de stad als een essentiële toevoeging aan het ontwerpend onderzoek.

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige landschappen - Future Urban Regions
BURA - Bura_praktijkvoorbeeld_londen_fur
Casus Londen, stad
BURA - Bura_praktijkvoorbeeld_londen_fur2
Casus Londen, straat
BURA - Bura_praktijkvoorbeeld_londen_fur3
Casus Londen, gebouw
1/3

Vitale economie
In elk deel komen zes thema’s terug die het begrip gezonde stedelijkheid schragen. Marco Broekman was hierbij verantwoordelijk voor het thema vitale economie. Hij verzorgde hiervoor diverse ontwerpateliers voor Academiestudenten. De uitkomsten en ontwerpvoorstellen dienen ter uitwerking van de drie vraagstellingen. Ook schreef hij over de (inter)nationale praktijkvoorbeelden in Barcelona, Londen en Arnhem, met een vergrootglas op het thema vitale economie.


Zie ook