Work Stories About Contact
EN
Een grootstedelijk landschapspark
Zuid-Holland
Zuid-Holland

Een grootstedelijk landschapspark

BURA - 1702_visiekaart_final

De typische waterstructuren van Zuid-Holland vormen een stevige basis voor een groenblauwe netwerkmetropool: landschappen rondom, tussen en binnen de steden zijn goed ontsloten, goed bereikbaar en van grootstedelijke kwaliteit.

Opdracht
Een onderzoek naar het stedelijk landschap en groenblauwe netwerk van de Provincie Zuid-Holland

Resultaat
Een studie die het concept voor een grootstedelijk landschapspark op schaal van de Zuidvleugel introduceert.

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Samenwerking
Vereniging Deltametropool, NOHNIK architecture and landscapes

Periode
2017

Marco Broekman, Floris van der Zee, Chloé Charreton, Manon den Duijn en Tessa Schouten.

Druk op het landschap
De huidige verstedelijking en urgente opgaven als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie bieden een kans om de ruimtelijke samenhang, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de metropoolregio Zuid-Holland te versterken. Bovendien staat de regio voor een flinke verstedelijkingsopgave, waardoor de druk op het landschap in, rond en tussen de steden toeneemt. De opgave vraagt om een opschaling van onze aanpak van het stedelijk landschap .

BURA - Bura_zuidholland_2017_ruimtelijke opgaven
Ruimtelijke opgaven in Provincie Zuid-Holland.

Urgente opgaven bieden een kans om de ruimtelijke samenhang, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Zuid-Holland te versterken.

BURA - Bura_zuidholland_2017_facetkaarten_los-01
Facetkaarten: groen-blauwe structuur
BURA - Bura_zuidholland_2017_facetkaarten_los-02
Facetkaarten: landschappen tussen de steden
BURA - Bura_zuidholland_2017_facetkaarten_los-03
Facetkaarten: kust, delta en veenweiden
BURA - Bura_zuidholland_2017_facetkaarten_los-04
Facetkaarten: verstedelijkte gebieden
1/4

Het Landschapspark Zuidvleugel
De typisch Zuid-Hollandse waterstructuren vormen een sterke basis voor een groenblauwe netwerkmetropool: landschappen rondom, tussen en binnen de steden zijn goed verbonden, goed bereikbaar en van grootstedelijke kwaliteit. Zo kan het stadslandschap zich ontwikkelen tot een grootstedelijk landschapspark: Landschapspark Zuidvleugel. Het Landschapspark Zuidvleugel bestaat uit de volgende lagen:

  1. Groenblauwe structuren: ontwikkelingslijnen.
  2. Binnenlandschappen: landschappen tussen de steden.
  3. Buitenlandschappen: Kust, Delta en Veenweiden.
  4. Verstedelijkt gebied: Stedelijk groen en transformatiegebieden.

De visie Stedelijk Landschap Zuid-Holland biedt een kader voor het definiëren van ‘regionale projecten’.

Regionale projecten
De visie biedt een kader voor het definiëren van ‘regionale projecten’. Regionale projecten omvatten een aantal gerelateerde taken langs een ontwikkellijn, zodat projecten, opdrachten en initiatieven kunnen worden gekoppeld en de schaalsprong in de praktijk kan worden gebracht. Binnen de “Landschapspark Zuidvleugel” onderscheiden we zes regionale projecten die verschillen in dynamiek, complexiteit, identiteit en aanpak. De identiteit van elke afzonderlijke lijn kan worden versterkt op basis van cultuurhistorie, gebruik en aanpak van nieuwe uitdagingen. Elk regionaal project heeft zijn eigen ontwikkeltraject, maar per gebied zijn er een aantal uitgangspunten die als leidraad dienen voor de verdere ontwikkeling.

BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-02
Regionaal project Oude Rijn: Versterk de landschapsbeleving
BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-03
Regionaal project Zweth: Aandacht voor het landschap
BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-04
Regionaal project Schie: Nieuwe gezonde en groene leefomgeving
BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-05
Regionaal project Vliet: Laagdrempelig en toegevoegd programma
BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-06
Regionaal project Rotte: Veenweidegebied
BURA - Bura_zuidholland_2017_3d_uitgelijnd-01
Groene ingrepen op bouwblokniveau
1/6
BURA - Bura_zuidholland_2017_impressie ontwikkellijn in groenblauwe netwerkmetropool
Impressie van een ontwikkeling in het groen-blauwe metropolitane netwerk
BURA - Bura_zuidholland_2017_impressie transitie kassengebieden
Impressie van de overgang van het kasgebied
BURA - Bura_zuidholland_2017_impressie vergroenen directe leefomgeving
Impressie van het vergroenen van de leefomgeving
1/3

Zie ook