Work Stories About Contact
EN
Een verkenning van de relatie tussen stad en gezondheid
Ontwerpend onderzoek Eindhoven
Ontwerpend onderzoek Eindhoven

Een verkenning van de relatie tussen stad en gezondheid

BURA - Rli eindhoven_bura_1705_1705_8_collage binnenstad

Dit advies gaat over de vraag hoe de leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad.

Opdracht
Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke implementatie van gezondheidsbevorderende interventies in Nederlandse steden

Resultaat
Een advies over hoe de leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad, voor het adviesrapport ‘De stad als gezonde leefomgeving’.

Locatie
Eindhoven

Opdrachtgever
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

Samenwerking
Gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, Rijkswaterstaat, RIVM

Periode
2017

Marco Broekman, Floris van der Zee, Ginevra Melazzi, Joske Bruijns

 

Eindhoven zorgt voor
Het project Eindhoven is het resultaat van twee creatieve werksessies die in september 2017 zijn georganiseerd door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De RLI bereidt een adviesrapport voor over ‘De stad als gezonde leefomgeving’. Dit advies gaat over de vraag hoe de leefomgeving kan bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van de stad. In het kader van dit advies is BURA gevraagd om de stad Eindhoven te onderzoeken door middel van ontwerpend onderzoek. Samen met de gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, RIVM en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft Eindhoven als casus gediend voor de verkenning van de relatie tussen stad en gezondheid.

 

BURA - Rli eindhoven_bura_1705_1705_4_workshop
Workshop met de Gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, RIVM en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Het advies gaat in op de ruimtelijke kansen in de context van sociaal-economische problemen, de fysieke structuur van de stad en de verwevenheid van gezondheid met andere urgente ruimtelijke opgaven.

BURA - Rli eindhoven_bura_1705_1705_3a gezonde en veerkrachtige wijken
Thema 1: gezonde en veerkrachtige wijken.
BURA - Rli eindhoven_bura_1705_1705_5a gezonde mobiliteit en verbindingen
Thema 2: gezonde mobiliteit en verbindingen.
BURA - Rli eindhoven_bura_1705_1705_7a gezonde en inclusieve stedelijke verdichting
Thema 3: Gezonde en inclusieve stedelijke verdichting.
1/3

Een gezondheidsbevorderende aanpak
Vanuit het idee van een gezondheidsbevorderende aanpak is een inventarisatie van ruimtelijke ingrepen ontwikkeld voor de volgende drie thema’s:

  1. Gezonde en veerkrachtige buurten
  2. Gezonde mobiliteit en verbindingen
  3. Gezonde en inclusieve stedelijke verdichting

Deze thema’s gaan in op de ruimtelijke kansen in de context van sociaal-economische problemen, de fysieke structuur van de stad en de verwevenheid van gezondheid met andere urgente ruimtelijke opgaven, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatverandering.

BURA - Analyse kaarten
De nieuwe gezondheidskaart van Eindhoven.

Zie ook