Work Stories About Contact
EN
Rijkswaterstaat maakt ruimte voor gezondheid
Gezond ontwerp
Gezond ontwerp

Rijkswaterstaat maakt ruimte voor gezondheid

BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_7a_best collage

BURA is gevraagd de belangrijkste maatregelen te noemen die de gezondheid en leefbaarheid in gebieden aangesloten op de rijksinfrastructuur kunnen verbeteren.

Opgave
Ontwerpstudie naar gezond ontwerp met betrekking tot RWS en RWS-gerelateerd vastgoed

Resultaat
Een ‘menukaart gezond ontwerp’ die hulpmiddelen biedt voor de implementatie van een gezond ontwerp

Locatie
Nederland

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Periode
2016-2017

Marco Broekman, Floris van der Zee, Chloé Charreton, Ginevra Melazzi

Meer aandacht voor gezondheid
Meer aandacht voor een gezonde inrichting van de fysieke leefomgeving is hard nodig. Rijkswaterstaat zoekt daarom naar methoden om gezondheid te integreren in haar beleid en stelt ontwerpers in staat om mee te denken.  BURA is gevraagd de belangrijkste maatregelen te noemen die de gezondheid en leefbaarheid in gebieden aangesloten op de rijksinfrastructuur kunnen verbeteren. Het uiteindelijke resultaat van het ontwerpende onderzoek is bereikt door intensieve workshops met stakeholders van Rijkswaterstaat en betrokken partners van twee casestudies.

BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_9b_rws bijeenkomst_vierkant2
Workshop met Rijkswaterstaat

Het project is een weerspiegeling van een mentaliteitsverandering binnen Rijkswaterstaat.

BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_8_ladder gezond ontwerp
Menukaart gezond ontwerp

Menukaart gezond ontwerp
BURA heeft een ‘menukaart gezond ontwerp’ gemaakt, die is getest en geïllustreerd aan de hand van twee concrete casussen: (1) de verbetering van het fietsnetwerk in de Wilhelminakanaalzone in Noord-Brabant en (2) het gezondheids- en leefbaarheidspotentieel bij de kruising van de A12 met de Europalaan en het Merwedekanaal in Utrecht. In deze gevallen zijn koppelingen gemaakt tussen gezond ontwerpen en  andere urgente opgaven voor Rijkswaterstaat, zoals bereikbaarheidsvraagstukken, verstedelijking en ruimtelijke gezondheidssegregatie. De menukaart geeft handvatten voor de implementatie van gezond ontwerpen en dient als communicatiemedium zowel intern binnen Rijkswaterstaat als extern naar haar partners toe.

BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_7a_best collage
Project: Bereikbaar groen
BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_7c_utrecht collage
Project: Modale verschuiving
BURA - Rws maatregelen gezond ontwerp_1611_bura_7b_utrecht_2 collage
Project: Barrieres wegnemen
1/3

Zie ook