Work Stories About Contact
EN
PROEFtuin Bleizo
Ontwikkelperspectief Bleizo-West
Ontwikkelperspectief Bleizo-West

PROEFtuin Bleizo

BURA - Bura_bleizo_2021_collage

Deze locatie kan een oplossing bieden voor urgente regionale uitdagingen zoals de woningnood, werkgelegenheid en de kapitalisatie van een belangrijk (boven)regionaal vervoersknooppunt.

Opgave
Richting geven aan toekomstige ontwikkelingen naar een aantrekkelijke en groene woon- en werkomgeving

Resultaat
Een ontwikkelingsperspectief voor het gebied Bleizo-West

Locatie
Bleizo-West

Opdrachtgever
De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer

Samenwerking
APPM, Goudappel en Stadkwadraat

Periode
januari – september 2021

Floris van der Zee, Jordy Stamps, Basia van Rijt, Margaux Demange

Een nieuw ontwikkelperspectief
Bleizo-West ligt in het hart van de provincie Zuid-Holland. Het is een uniek en braakliggend terrein van circa 66 hectare. Het ontwikkelperspectief voor PROEFtuin Bleizo is vastgesteld door de beide gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Hiermee is richting gegeven aan de toekomstige ontwikkeling naar een aantrekkelijke en groene woon- en werkomgeving, nabij het gloednieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Deze locatie kan een oplossing bieden voor urgente regionale uitdagingen zoals de woningnood, werkgelegenheid en de kapitalisatie van een belangrijk (boven)regionaal vervoersknooppunt. Het ruimtelijke kader voor PROEFtuin Bleizo biedt ruimte aan 4.000 tot 6.000 woningen en 150.000 m² werkruimte en voorzieningen.

BURA - Bura_bleizo_2021_ruimtelijk raamwerk_vierkant
Ruimtelijk raamwerk

”Op Bleizo-West kunnen we kansen creëren voor lokale en regionale, hoogwaardige maakindustrie.”

Maarten Matze (PingProperties)

Stad en platteland ontmoeten elkaar
PROEFtuin Bleizo grenst aan het glastuinbouwgebied waar innovatieve tuinwetenschappen, voeding, tuinbouw en groen centraal staan. Daarnaast is het gebied gelegen nabij het Dutch Innovation Park, waar technologie en toegepaste ontwikkeling belangrijke thema’s zijn. De combinatie van techniek en groen geeft kleur en profiel aan duurzame gebiedsontwikkeling. Allemaal op de plek waar stad en platteland elkaar ontmoeten.

BURA - Bura_bleizo_2021_collage_vierkant
Impressie toekomstbeeld

De combinatie van techniek en groen geeft kleur en profiel aan duurzame gebiedsontwikkeling.

BURA - Bura_bleizo_2021_birdview_scenarios_vierkant
Scenario 1: Bleizo-Park
BURA - Bura_bleizo_2021_birdview_scenarios_vierkant2
Scenario 2: Bleizo-Stad
BURA - Bura_bleizo_2021_birdview_scenarios_vierkant3
Scenario 3: Bleizo-Business
1/3

Drie scenario’s
Aan de hand van drie scenario’s voor de ontwikkeling zijn lessen getrokken ook t.a.v. bereikbaarheid, vervoerwaarde voor het station en planeconomie. De ingrediënten voor het ontwikkelperspectief zijn daarmee bepaald. De ingrediënten van het ontwikkelperspectief zijn vertaald naar ontwikkelprincipes voor de
gebiedsontwikkeling waarin de belangrijkste thema’s voor gebiedsontwikkeling een plek hebben gekregen. Bij de ontwikkeling van dit gebied staan ​​vijf kernwaarden centraal: (1) Poort naar de regio, (2) Een aantrekkelijke mix van wonen, werken en voorzieningen, (3) Verbinden in kennis en innovatie, (4) Een gezonde en duurzame omgeving en (5) Verbonden en toegankelijk.

BURA - Bura_bleizo_2021_ birdview_secanrio2
Toekomstbeeld PROEFtuin Bleizo

Zie ook