Work Stories About Contact
EN
Een aantrekkelijk toekomstperspectief
Panorama Zuid-Holland
Panorama Zuid-Holland

Een aantrekkelijk toekomstperspectief

BURA - Pzh_2020_stadshaven als logistieke hub_cropped

Het Panorama Zuid-Holland schetst toekomstperspectief dat de samenhang, ruimtelijke impact en kansen van verschillende actuele opgaven in beeld brengt.

Opgave
Met behulp van ontwerpkracht in gesprek gaan over de ruimtelijke kwaliteit en stimuleren van de integrale samenwerking in de provincie Zuid-Holland.

Resultaat
Het Panorama Zuid-Holland; een twaalfluik waarin grote maatschappelijke opgaven zijn verwerkt in een aantrekkelijk perspectief.

Locatie
Provincie Zuid-Holland

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Periode
2019 -2020

Marco Broekman, Jordy Stamps, Yunshih Chen, Marina Lysenkova, Katrin Schneider en Timothy Simons.

Inspirerende workshops
In twaalf online workshops onderzocht BURA samen met bijna honderd deelnemers hoe we kunnen werken aan een aantrekkelijk, functioneel en toekomstbestendig Zuid-Holland. Met onze kennis van de grote transities en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit maakten we de complexiteit inzichtelijk en schetsten we een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de provincie Zuid-Holland.

BURA bedacht in samenspraak met de opdrachtgever de opzet voor de workshops. We selecteerden twaalf representatieve locaties en bijbehorende opgaven en verwerken deze in een basisbeeld. Dit beeld stond centraal in de gesprekken tijdens de workshops waarbij ‘live’ is meegeschreven en getekend. Gezamenlijk bediscussieerden we de integrale opgaven van verstedelijking, vergroening en energie. De beelden van de workshop hebben we opgewerkt tot het Panorama Zuid-Holland.

BURA - Panorama zh - g. rijk boerenland_cropped
Resultaat online workshop

We maken de complexiteit inzichtelijk en schetsten een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de provincie Zuid-Holland.

BURA - Pzh_2020_landschapspark zuidvleugel_basisbeeld_cropped
Basisbeeld Zuidvleugel
BURA - Pzh_2020_landschapspark zuidvleugel_eindbeeld_cropped
Toekomstperspectief Zuidvleugel
1/2

Aanbevelingen
Het Panorama geeft een vijftal aanbevelingen voor een goede ruimtelijke kwaliteit:

  1. Toon naast bestaande kwaliteiten ook wat er kan en gecreëerd kan worden
  2. Combineer functies en ambities waar het kan en kies waar het moet
  3. Adel verplicht: de provincie heeft in de regie een centrale positie
  4. Het regionale schaalniveau is belangrijk om de transities een goede plek te kunnen geven.
  5. Omarm de complexiteit, ook in de aanpak
BURA - Panorama zuid holland_1912_bura_basisbeeld
Basisbeelden
BURA - Panorama zuid holland_1912_bura_workshopbeeld
Resultaat online workshops
BURA - Panorama zuid holland_1912_bura_eindbeeld
Toekomstperspectief Provincie Zuid-Holland
1/3

Zie ook