Work Stories About Contact
EN
Versterken van de economische en culturele positie
Centrum-binnenstad Zwolle
Centrum-binnenstad Zwolle

Versterken van de economische en culturele positie

BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bura_2022_doorsnede_slider-01

Het ontwikkelingsprogramma richt zich op het versterken van de economische en culturele positie van Zwolle en het creëren van een meer groene, aantrekkelijke en toekomstbestendige centrum-binnenstad.

Opgave
Richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en sturen op belangrijke keuzes binnen de beperkte ruimte in de binnenstad van Zwolle

Resultaat
Ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’

Locatie
Centrum-Binnenstad Zwolle

Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenwerking
B+B urbanism and landscape architecture, Studio Bereikbaar, Stadkwadraat BV en Merosch

Periode
2020 – 2021

Marco Broekman, Robert ten Elsen, Milja Hartikainen, Rebecca Smink en Viktoria Papoutsidaki.

Een toekomstbestendige centrum-binnenstad
Zwolle krijgt in de toekomst te maken met binnenstedelijke groei, waardoor de binnenstad binnen haar bestaande grenzen groeit. Hierdoor zullen meer mensen in de buurt werken, wonen en recreëren. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt over de beperkte ruimte, veelal op het gebied van huisvesting, mobiliteit en economisch en cultureel kapitaal. Het ontwikkelingsprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ richt zich daarom op het verder versterken van de economische en culturele positie van Zwolle en het creëren van een meer groene, aantrekkelijke en toekomstbestendige centrum-binnenstad voor zowel haar inwoners als (internationale) bezoekers.

BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bura_2022_schema_stadshart
Een groene, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad.

De ontwikkeling van een sterke en goed verbonden Singelstructuur rondom de historische binnenstad is de motor van het ontwikkelingsprogramma.

BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bura_2022_visiekaart_vierkant
Visiekaart Centrum-Binnenstad Zwolle op basis van ontwerpprincipes.

De ontwikkelprincipes
In Ons Stadshart van morgen wordt het ontwikkelprincipe (1) groene en klimaat-adaptieve stad gezien als randvoorwaarde om de toekomstbestendige binnenstad te realiseren. De ontwikkeling van een sterke en goed verbonden singelstructuur rondom de historische binnenstad is dan ook de motor van het ontwikkelingsprogramma. De Singelzone krijgt zo een samenhangende functie die de binnenstad en aangrenzende sleutelgebieden verbindt. Andere ontwikkelprincipes voor de toekomstbestendige stad zijn (2) De duurzame en circulaire stad, (3) De ondernemende en creatieve stad, (4) De stad op mensenmaat en (5) De toegankelijke stad.

Het versterken van de verbindende hoofdstraten tussen stadscentrum en de omliggende wijken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum.

Sleutelgebieden
De Singelzone zorgt voor een betere verbinding tussen de kernwijken Noorderkwartier, Roelenkwartier en Willemsknoop/Stationsbuurt. Op deze sleutelgebieden staan ​​belangrijke ontwikkelingen gepland die kwaliteiten toevoegen, verbindingen herstellen en het stadshart verder versterken. Naast het versterken van de Singelzone is ook het versterken van de hoofdstraten als verbindingsstuk tussen het stadscentrum en de omliggende wijken een belangrijke stap in de ontwikkeling van het centrum. Door belevingen in de openbare ruimte te diversifiëren en te verrijken, kunnen er meer betekenisvolle plekken worden gecreëerd voor bezoekers en bewoners in de wijk en haar buurten.

BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bplub+bura_2022_iso_wevelinkhovenstraat_150dpi
Sleutelgebied Noorderkwartier
BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bplubb+bura_2022_iso_burgermeesterroelweg_150dpi
Sleutelgebied Roelenkwartier
1/2
BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bplub_2022_collage_singelpark
Singelzone: een sterke en goed verbonden singelstructuur rondom de historische binnenstad
BURA - 20210819-opzet collage noordschil
Sleutelgebied Noorderkwartier
BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bplub_2022_ccollage_zwartewater_300dpi
Sleutelgebied Roelenkwartier
BURA - Ontwikkelprogramma_zwolle_bplub_2022_collage_thorbeckegracht
Thorbeckegracht
1/4

Zie ook