Work Stories About Contact
EN
Maakstad aan de Schie
Schieoevers Noord, Delft
Schieoevers Noord, Delft

Maakstad aan de Schie

BURA - Bura_schieoevers_3d uitwerkingskader_small

Schieoevers Noord (Delft) transformeert de komende jaren van een industriegebied naar een levendig en gemengd werk- en woongebied.

Opgave
Schieoevers transformeren naar een duurzaam en leefbaar gemengd gebied.

Resultaat
Een ‘ontwikkelplan’ en ‘ruimtelijk kwaliteitskader’ die richting geven aan de ontwikkel van Schieoevers (77ha) naar een aantrekkelijke gemengde stedelijke omgeving.

Locatie
Schieoever, Delft

Opdrachtgever
Gemeente Delft

Samenwerking
Ontwikkelplan (OP): Penvoerder, ism Gemeente Delft en met bijdrage van Stadkwadraat (ontwikkelstrategie & rekenen en tekenen), Stipo (voorzieningen programma), GoudappelCoffeng (mobiliteit).

Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK): Penvoerder, ism Gemeente Delft en met bijdrage van LOLA Landscape Architects specifiek voor het Schiepark.

Periode
2018 – heden

Marco Broekman, Floris van der Zee, Robert ten Elsen, Yunshih Chen, Saskia Kleij, Guido Martin, Imane Boutanzit en Justus Bos.

Een gemengd stedelijk gebied
Schieoevers Noord (Delft) transformeert de komende jaren van een industriegebied naar een levendig en gemengd werk- en woongebied (ca 77 ha). Er wordt op deze binnenstedelijke locatie specifiek ingezet op ruimte voor kennisintensieve en innovatieve maakindustrie in combinatie met wonen, voorzieningen en recreatie. De Maakstad aan de Schie.

De locatie is strategisch gelegen tussen binnenstad met IC-station en buitengebied, TU campus en stadswijk Voorhof. Het station Delft Campus ligt binnen het plangebied. Het gebied gelegen aan de Schie kent een rijke geschiedenis, met kenmerkende gebouwen van voormalige fabrieken zoals de kabelfabriek, de lijm en gelatinefabriek, en het Kruithuis.

BURA - Bura_schieoevers_lange lijnen
De lange lijnen
BURA - Bura_schieoevers_vijf_hoofdkaarten2
De vijf hoofdkaarten: Erfgoed, Ruimtelijk raamwerk, bouwregels & beeldkwaliteit, MaakSTAD milieus, activeringsplekken
BURA - 1801_schieoevers_2020_bura_concept_ruis-rust-reuring
Rust-reuring-ruis principe

Rust, ruis, reuring
Voor het mengen van wonen en werken definieerde BURA het ruimtelijk kader voor de transformatie van het gehele gebied op basis van een ‘raamwerkplan voor rust, ruis en reuring’. Daarbinnen zijn gebieden gedefinieerd met onderscheidende kenmerken (MaakStad milieus), waarbij rond station Delft Campus hoogstedelijk gemengde milieus worden ontwikkeld. Tevens is er binnen het ontwikkelplan specifieke aandacht voor duurzaamheid in de breedte waarbij ambitieuze uitgangspunten, kaders en richtlijnen zijn opgenomen voor onder andere energie, natuurinclusief bouwen, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulair, milieu en geluid.

BURA - 1801_schieoevers_2020_bura_doorsnede_concept
Rust-reuring-ruis principe

Zie ook