Work Stories About Contact
EN
OMOVA
Ontwerpend onderzoek verdichting
Ontwerpend onderzoek verdichting

OMOVA

BURA - Bura_omova_2001_impression on overtoom

Ons ontwerpend onderzoek laat zien hoe we Amsterdam, en dan met name het gebied rond de Overtoom en de Cornelis Lelylaan, de komende decennia het beste kunnen verdichten en hoe verdichting bij kan dragen aan een inclusievere en duurzamere leefomgeving.

Doel
Het maken van een verstedelijkingsalternatief Stad rond het centrum waarbij we voornamelijk het gebied langs het tracé Overtoom-Lelylaan hebben uitgewerkt.

Resultaat
Een onderzoeksrapport die toont hoe verdichting bij kan dragen aan een inclusievere en duurzamere leefomgeving in de Overtoom.

Locatie
Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Samenwerking
Gemeente Amsterdam

Periode
2020 January – September

Marco Broekman, Floris van der Zee, Yunshih Chen, Saskia Kleij, Jacopo Grilli, Katrin Schneider

 

Verstedelijkingsalternatieven
De gemeente Amsterdam werkt samen met bewoners en professionals aan de Omgevingsvisie 2050. Ze heeft hierbij drie verstedelijkingsalternatieven ontwikkeld: Stad rond het centrum, Stad aan het water, Stad aan het landschap en spoor. BURA heeft gewerkt aan het verstedelijkingsalternatief Stad rond het centrum waarbij we voornamelijk het gebied langs het tracé Overtoom-Lelylaan hebben uitgewerkt.

BURA - Bura_omova_2001_website picture
De Lelylaan

Ons ontwerpend onderzoek laat zien hoe verdichting bij kan dragen aan een inclusievere en duurzamere leefomgeving.

BURA - 200408_green inroll overtoom
Denkrichting verdichting Lelylaan, Overtoom
BURA - Bura_omova_2001_densification and green 'inroll' along cornelis lelylaan
Denkrichting verdichting Lelylaan, Overtoom
1/2

Verdichting als middel
Ons ontwerpend onderzoek laat zien hoe we Amsterdam, en dan met name het gebied rond de Overtoom en de Cornelis Lelylaan, de komende decennia het beste kunnen verdichten en hoe verdichting bij kan dragen aan een inclusievere en duurzamere leefomgeving. Daarnaast lichten wij toe hoe de transformatie kan worden vorm gegeven als een adaptief proces waarbij de gemeente samenwerkt met professionals en bewoners. Dit proces maakt stapsgewijze aanpassingen in de openbare ruimte en infrastructuur mogelijk en zorgt er voor dat er geleidelijk nieuwe stakeholders bij het proces betrokken worden. Op deze manier kunnen veel verschillende mensen hun eigen plekje in de stad vinden of maken.

BURA - Bura_omova_2001_transformation assignments along overtoom-lelylaan-01
Transformatieopgaven Overtoom-Lelylaan

Wisselwerking tussen top-down en bottom-up
In dit onderzoek stellen we een aanpak voor waar de wisselwerking tussen top-down planning en bottom-up projecten versterkt wordt. Vanuit de overheid wordt een ruimtelijk raamwerk opgesteld in de vorm van een structuurplan dat ruimtelijke veranderingen over tijd mogelijk maakt. Het omvat de structuur van groen, openbare ruimte en mobiliteit en het faciliteert mogelijke transformaties. Vanuit het bottom-up perspectief ontwikkelen we een locatie specifieke toolbox die laat zien hoe en wat voor soort ingrepen er plaats kunnen vinden langs de Overtoom richting station Lelylaan.

BURA - Bura_omova_2001_principle profiles along overtoom-lelylaan_continuous public spaces
Principeprofielen langs Overtoom-Lelylaan-doorgaande openbare ruimte
BURA - Bura_omova_2001_neighborhood-specific transformation toolbox
Wijkspecifieke transformatie toolbox