Work Stories About Contact
EN
KAdE Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven

KAdE Eindhoven

BURA - Bura_kade eindhoven_2018_context2

Het onderzoek verkent de ruimtelijke kansen en beleving van cultureel erfgoed en water in relatie tot klimaatadaptatie in de stad Eindhoven.

Opdracht
Ontwerpend onderzoek naar Urbanism by Extremes, klimaatadaptatie versus cultureel erfgoed.

Status
Afgerond

Locatie
Eindhoven

Opdrachtgever
Creative Industries fund and the Cultural Heritage Agency (in Dutch: RCE – Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Samenwerking
Witteveen+Bos, Gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, Erfgoedhuis Eindhoven

Periode
2017-2020

Marco Broekman

Floris van der Zee

Guido Martin

Yun-Shih Chen

Lindy Beuk

In samenwerking met Witteveen+Bos werkte BURA aan het onderzoek van het ontwerpproject ‘KAdE Eindhoven’ (Climate Adaptive Cultural Heritage). Het onderzoek verkent de ruimtelijke kansen en beleving van cultureel erfgoed en water in relatie tot klimaatadaptatie in de stad Eindhoven.

Eindhoven is een pilot-stad in het Rijksprogramma Slimme en Gezonde stad en heeft de ambitie om een ​​integrale methode te ontwikkelen om te werken aan hedendaagse uitdagingen als gezonde verstedelijking en mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie.

BURA - Bura_kade eindhoven_2018_relatie schema

Eindhoven is een pilot-stad in het Rijksprogramma ‘Slimme en Gezonde stad’ met als doel een integrale methode te ontwikkelen om aan hedendaagse opgaven te werken.

Het onderzoeksteam identificeerde vier typologieën van cultuurhistorische structuren in de stad die van belang zijn voor de identiteit van de stad en haar territoriale context en het potentieel voor herverbeelding van de ruimtes. Na een analyse op mogelijke impact zal het onderzoek zich richten op twee case study-gebieden, Fellenoord en Havenhoofd. Hier ontmoeten de verschillende ruimtelijke structuur van cultuurhistorische waarde elkaar aan de rand van de binnenstad van Eindhoven.

BURA - Bura_kade eindhoven_2018_context
 
BURA - Bura_kade eindhoven_2018_context2
 
1/2
BURA - Bura_kade eindhoven_2018_typology