Work Stories About Contact
EN
IABR De Productieve Stad
Rotterdam
Rotterdam

IABR De Productieve Stad

BURA - 1504_iabr_2017_bura_openings iabr ls

Het IABR–Projectatelier Rotterdam 2016 is een ontwerpend onderzoek naar de maakeconomie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Opdracht
Ontwerpend onderzoek naar de maakeconomie van Rotterdam

Status
Afgerond, resulteerde in tentoonstelling IABR 2016 The Next Economy (voorjaar 2016) en publicatie (najaar 2016)

Locatie
Rotterdam

Opdrachtgever
IABR & Gemeente Rotterdam

Samenwerking
De Zwarte Hond, L’AUC

Periode
2015-2016

Marco Broekman

Alexandra Kern

Ana Sosin

Jeroen Castricum

Floris van der Zee

Chloé Charreton

Het IABR–Projectatelier Rotterdam 2016 is een ontwerpend onderzoek naar de maakeconomie van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het onderzoekt de meest kansrijke onderdelen van de maakeconomie. Het Project Atelier, met onder meer De Zwarte Hond (ateliermeester Daan Zandbelt), het Franse bureau L’AUC en BURA, toont haar belangrijkste onderzoeksresultaten op de IABR 2016 tentoonstelling The Next Economy. De MRDH-regio bevat een aantal grote economische sectoren, zoals voedsel, energie, hightechsystemen en materialen, gezondheidszorg, chemie en maritieme industrieën, die enerzijds zeer concurrerend zijn, maar ook als eilanden in de regio functioneren. Het onderzoek laat de mogelijkheden zien van een meer verbonden regio die inclusiever, circulairder is en lokaal meer waarde toevoegt. BURA richt zich binnen het onderzoek op twee thema’s: herpositionering van werkdistricten en circulaire landschappen.

BURA - 1504_iabr_2017_bura_workshop
BURA - 20151218_iabr_comprehensive_map_buildings_dzh

Werkdistricten herpositioneren
De bedrijventerreinen van de MRDH worden vaak als monofunctioneel beschouwd, terwijl de activiteiten op die terreinen juist heel divers zijn en een belangrijk deel van de productie en innovatie hier plaatsvindt. De maakeconomie kan een nieuw perspectief bieden voor deze 20e-eeuwse werkdistricten en prikkels bieden om ze toekomstbestendig te maken. Diversificatie, betere verbindingen met andere gebieden in de regio en sterkere relaties met hun directe omgeving kunnen deze werkdistricten herpositioneren als belangrijke innovatie- en productiecentra van de regionaal makende economie. Door deze industriële districten op regionaal niveau af te stemmen en te diversifiëren, zouden ze elkaar kunnen aanvullen in plaats van concurreren.

BURA - 1504_iabr_2017_bura_circular landscape utopia katendrecht
 
BURA - 1504_iabr_2017_bura_repositioning working districts bedrijvenpark
 
BURA - 1504_iabr_2017_bura_repositioning working districts braindelft
 
BURA - 1504_iabr_2017_bura_iabr circular landscape post petrol
 
BURA - 1504_iabr_2017_bura_westland
 
1/5
BURA - 1504_iabr_2017_bura_repositionning the working districts betapark plan

Circulaire landschappen
De volgende economie is een circulaire economie. In deze economie worden lokale landschappen nog waardevoller als hernieuwbare bronnen voor materialen, producten en energie. Het concept van Circulaire Landschappen verbindt op zichzelf staande landschappen tot een groter circulair systeem waarin afval- en energiekringlopen worden gesloten. De nabijheid van complementaire landschappen biedt een unieke kans voor de MRDH-regio om de productie- en consumptiekringlopen te kortsluiten en te sluiten. De Noordzee, de Rotterdamse haven en het Westland, maar ook landelijke gebieden zoals Midden-Delfland en de polders ten zuidoosten van Rotterdam, hebben de potentie om een ​​circulair landschap te worden, dat lokale, nationale en internationale stromen verbindt vanuit een circulair perspectief. systeem. Een transformatie van de huidige petrochemische industrie in de haven naar biobased activiteiten zou de mogelijkheid bieden om het Botlekgebied als een belangrijke schakel in dit systeem te zien.

Op het kruispunt van de momenteel losgekoppelde landschappen stellen we een openbaar toegankelijk park voor. Dit Botlek Biobased Park fungeert als een groene corridor midden in de haven die de landelijke gebieden ten noorden en ten zuiden van de haven met elkaar verbindt en biedt tegelijkertijd ruimte voor recycling- en biochemische activiteiten ter ondersteuning van een circulaire economie. Met verbeterde verbindingen naar het noorden en oosten is het gebied beter verbonden met andere Biobased en Recycling ‘hotspots’ zoals Westland, TU Delft, DSM Biotech Campus, RDM, M4H en Waalhaven.

BURA - 1504_iabr_2017_bura_concept_maps
 
BURA - 1504_iabr_2017_bura_concept_maps2
 
1/2
BURA - 1504_iabr_2017_bura_circular landscape model
BURA - 1504_iabr_2017_bura_circular landscape

Zie ook