Work Stories About Contact
EN
Intensivering van gebieden met een hoge milieu-impact
HMC2
HMC2

Intensivering van gebieden met een hoge milieu-impact

BURA - Hmc2_projectpage_main

HMC-gebieden zijn essentieel in Nederland vanwege hun belangrijke rol in de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire toekomst. Hoe kunnen werkgebieden met een hoge milieu-impact (HMC) hun economische waarde behouden en in de toekomst bijdragen aan een duurzamere samenleving?

Opgave
Ontwerpend onderzoek naar het verdichten en verduurzamen van werkterreinen met een Hoge Milieu Categorie

Resultaat
Een zes-tal adviezen, 4 ruimtelijke strategieën waar ruimtelijke, sociale en organisatorische bouwstenen bij horen.

Locatie
Test case locatie is Provincie Zuid Holland

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland met subsidie van het Stimuleringsfonds

Samenwerking
Stec Groep

Periode
September 2021 – Maart 2021

Marco Broekman, Geert Das, Basia van Rijt en Yara Alnashawati

HMC-gebieden zijn essentieel voor Nederland
De druk op transformatie van HMC-gebieden neemt toe. Tegelijkertijd zijn HMC-gebieden belangrijk voor de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire toekomst. Om die reden is het belangrijk om hun verandervermogen te begrijpen om nieuwe functies te kunnen accommoderen, duurzamer te zijn en een meerwaarde te zijn voor hun omgeving en potentiële nieuwe gebruikers. Hoe kunnen werkgebieden met een hoge milieu-impact (HMC) hun economische waarde behouden en in de toekomst bijdragen aan een duurzamere samenleving?

BURA - Bura_2022_hmc2_overzicht_hmcgebieden
Overzicht HMC-werkgebieden in Provincie Zuid-Holland

HMC-gebieden zijn belangrijk voor de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire toekomst.

BURA - Bura_2022_hmc2_typologient_hmcgebieden_nl_vierkant
HMC typologieën

Vier typen werkgebieden
Dit ontwerpend onderzoek heeft geresulteerd in het definiëren van vier typen HMC-werkgebieden:  (1) Intensief binnenstedelijk type, (2) Extensief binnenstedelijk type, (3) Intensief landelijk type en (4) Extensief landelijk type. De toekomstige werkgebieden hebben een eigen ecosysteem, waar HMC- en niet-HMC-bedrijven samenwerken. Daarnaast zullen bepaalde profielen bedrijven de mogelijkheid geven om te netwerken en elkaar te versterken, waarbij een intensivering van innovatie en kennisuitwisseling plaatsvindt. Uitbreiden buiten de stadsgrenzen, naar groen zou niet meer mogelijk moeten zijn.

De toekomstige waarde van HMC-werkgebieden is niet alleen economisch, maar de gebieden zullen ook duurzame en maatschappelijke waarden hebben.

Toekomst waarden van HMC-werkgebieden
Door gebruik te maken van bestemmingsplannen kunnen HMC-bedrijven worden geclusterd. Om dit te bereiken is er behoefte aan een regionale visie, meer sturing, nieuwe businesscases en een financiële strategie. Elk type HMC-werkgebied heeft zijn eigen strategie. De strategie is een combinatie van ontwerpprincipes die de economische waarden versterken, ruimtelijk intensiveren, het werkgebied verduurzamen en maatschappelijke waarden toevoegen.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakte dit onderzoek mogelijk met de Open Oproep Duurzame Economie en Ruimtelijke Ordening #1.

BURA - 3.2. vier strategieen die afhankelijk van de locatie verschillende ontwerpprincipes combineren
Vier strategieën die verschillende ontwerpprincipes combineren
BURA - 4. regionale afstemming tussen verschillende strategieën
Regionale afstemming tussen verschillende strategieën
1/2
BURA - Bura_2022_hmc2_tegel_strategie
Strategie 3: Clustering en openstellen naar de intensieve binnenstad
BURA - Bura_2022_hmc2_tegel_strategie2
Strategie 4: Inpassen en verzwaren van het landschap voor de buitenwijken
1/2

Zie ook