Work Stories About Contact
EN
Het karakter behouden en versterken
Hembrug in Zaandam
Hembrug in Zaandam

Het karakter behouden en versterken

BURA - Hembrug_bura_luchtfoto_2021

Dit voormalig militair terrein van 42,5 hectare heeft een rijke collectie aan unieke typologieën, gebiedsidentiteiten en landschapsstructuren en wordt ontwikkeld tot een gemengd gebied voor wonen, ondernemen, kunst en cultuur, natuur en evenementen.

Opgave
Masterplan, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan, diverse studies

Resultaat
2021: Masterplan Hembrug
2022: Stedenbouwkundig Plan Noordelijk Deel
2022: Beeldkwaliteitsplan
Huidig: Stedenbouwkundig Plan Zuidelijk Deel

Locatie
Hembrug, Zaandam

Opdrachtgever
Hembrug Zaandam BV (ABC Planontwikkeling, L.I.F.E. Europe B.V. and Ten Brinke)

Samenwerking
Strootman Landschapsarchitecten, Group A architects, Venhoeven CS, Dam & Partners Architecten, Goudappel, Buro Bouwfysica, Did Vastgoedontwikkeling, Kickstad, de Firma Stek

Periode
2017 – present

Marco Broekman, Christa Rinzema, Milja Hartikainen, Saskia Kleij, Rebecca Smink, Pinar Balat, Onno van Rieven, Guido Martin, Paul van Eeden, Chiara Stucchi, Mariëlle Wetter, Chloé Charreton, Imane Boutanzit en María Navarro Sánchez.

Een unieke locatie
Hembrug is een unieke locatie in Zaandam gelegen langs het Noordzeekanaal en de rivier de Zaan. Het voormalig militair terrein van 42,5 hectare heeft een rijke collectie aan unieke gebouwtypologieën, gebiedsidentiteiten en landschapsstructuren en wordt ontwikkeld tot een gemengd gebied voor wonen, ondernemen, kunst en cultuur, natuur en evenementen. In totaal zal 180.000 m2 nieuw programma worden ontwikkeld. Naast de woonopgave zijn energie- en mobiliteitstransitie, duurzaamheid en de juiste balans tussen historisch karakter en nieuwbouw belangrijke thema’s die in het stedenbouwkundig plan worden opgenomen.

BURA - 25.hembrug masterplan_2021_bura_foto enclave
 
BURA - 20.hembrug_spnd_2022_bura_foto_bouwveldenclave
 
BURA - 21.hembrug_spnd_2022_bura_foto_gebouw112+506
 
1/3

Energie- en mobiliteitstransitie, duurzaamheid en de juiste balans tussen historisch karakter en nieuwbouw belangrijke thema’s die in het stedenbouwkundig plan worden opgenomen.

BURA - 00.hembrug_masterplan_2021_bura_kaart_concept
Concept

Behoud van het historische karakter
Toekomstige ontwikkeling zal het huidige karakter van Hembrug behouden en verder versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van een mix van grotere en kleinere typologieën met gevarieerde dakvormen en door de versterking van het bos in het noordelijk deel. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte zorgvuldig ontworpen, rekening houdend met de huidige sfeer en het gebruik van het terrein.

 

BURA - 1802_hembrug_210205_vogelvlucht
Voorbeelduitwerking Masterplan Hembrug
BURA - 26.hembrug_spnd_2022_strootman_plankaart_mobiliteit
Stedenbouwkundig principe: mobiliteit
BURA - 01.hembrug_masterplan_2021_bura_kaart_geluid
Stedenbouwkundig principe: geluid
1/2

Mobiliteit
Nieuwe regionale verbindingen met Zaanstad en de ontwikkeling van hoogwaardige, goed ontsloten openbare ruimten voor wandelen en fietsen in Hembrug zijn verankerd in het ontwikkelingsplan. Verder wordt parkeren zoveel mogelijk aan de randen van het gebied rond mobiliteitsknooppunten gehuisvest, om de kwaliteiten van de openbare ruimte te behouden.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema in het stedenbouwkundig plan. Belangrijke ontwerpprincipes met betrekking tot duurzaamheidsgebied: het ‘boomvriendelijke’ positioneren van nieuwbouw, het ontwerpen van groene pleinen, het beperken van autoverkeer, het versterken van de groenstructuur, het creëren van natuurlijke oevers en waterberging.

De gebiedsontwikkeling van Hembrug wordt integraal aangepakt. Er wordt naast elkaar gewerkt aan de verschillende plannen op basis van intensieve participatie.

Hembrug noordelijk en zuidelijk deel
Hembrug wordt in verschillende fasen ontwikkeld, te beginnen met het noordelijke deel van het terrein. Het noordelijke deel is ca. 26 ha inclusief het Hembrugbos van ca. 15 ha. Het belangrijkste kenmerk van dit gebied is het dichte bos, de bijbehorende kwaliteiten dienen dan ook behouden en verder ontwikkeld te worden. Het stedenbouwkundig plan stelt zorgvuldig de ontwikkeling van hoge woongebouwen voor om de woningbouwdoelstelling te halen en meer open (openbare) ruimte te bieden. Ca. Er komt 93.000 m2 woningen waarvan 8.250 m2 utiliteitsfunctie. Het grootste deel van het niet-residentiële programma zal in dit gebied worden ontwikkeld. Momenteel werkt BURA aan het Stedenbouwkundig Plan voor het zuidelijk deel; naar verwachting is het begin 2023 klaar.

BURA - Hembrug_spnd_2022_bura_plankaart_voorbeeldverkaveling_cropped
Voorbeeld verkaveling Hembrug Stedenbouwkundig Plan Noordelijk Deel
BURA - 03.hembrug_spnd_2022_bura_ai_vogelvlucht
Stedenbouwkundig Plan Noordelijk Deel: vogelvlucht
BURA - 16.hembrug_spnd_2022_bura_ai_bouwveld9b
Stedenbouwkundig Plan Noordelijk Deel: groene binnenruimte
BURA - 14.hembrug_spnd_2022_bura_ai_verlorenspoor
Stedenbouwkundig Plan Noordelijk Deel: verlorenspoor
1/3

Zie ook