Work Stories About Contact
EN
Thuis op hoogte
Ontwerpend onderzoek naar hoogbouw
Ontwerpend onderzoek naar hoogbouw

Thuis op hoogte

BURA - 210121_merwede best urban projects

In het kader van de High-Rise innovation Award heeft BURA met het onderzoek ‘Thuis op Hoogte’ verkende hoe hoogbouw geliefd, betrokken en verbonden kan zijn.

Opgave
Een ontwerpend onderzoek gericht op een toepasbare methode om wonen in Hoogbouw liefdevol, verbonden, betrokken en betaalbaar te maken.

Resultaat
Een tussenrapportage verslag van het ontwerpend onderzoek dat gedaan is in het kader van de Highrise Innovation Award van de Stichting Hoogbouw.

Samenwerking
Rick ten Doeschate (Civic Architects), Theo Stauttener (Stadkwadraat), Lia Karsten (Universiteit van Amsterdam).

Opdrachtgever
Stichting hoogbouw

Periode
November 2020 – Juli 2022

Marco Broekman, Geert Das, Basia van Rijt, Frank de Boer en Steijn Visser.

Verkenning geliefde hoogbouw
Met Thuis op Hoogte heeft BURA verkend hoe hoogbouw geliefd, betrokken en verbonden kan zijn. De urgentie om meer woningen te bouwen is hoog en hoogbouw kan daar een rol in spelen. Er wordt in grote en kleinere steden naar hoogbouw gekeken als hét middel om woningen in een hoge dichtheid te realiseren. Naast de vraag of hoogbouw altijd het beste middel is, heeft het verschillende verschijningsvormen en heeft het grote impact op de ruimtelijke, sociale en programmatische structuren in een buurt. Wij concluderen dat de oplossing voor geliefde hoogbouw verder gaat dan het gebouw alleen.

BURA - Bura_thuis_op_hoogte_concept
BURA - Bura_thuis_op_hoogte_schaal_en_thema_cropped
Schaal en themas.
BURA - Bura_thuis op hoogte_aanbevelingen_verankerend
Hoogbouw moeten worden verankerd in de buurt.
BURA - Bura_thuis op hoogte_aanbevelingen_meerwaarde
Hoogbouw moet meerwaarde creëren.
BURA - 2104_thuis op hoogte_aanbevelingen_ontmoeting
Ruimte voor ontmoeting.
BURA - Bura_thuis op hoogte_aanbevelingen_mixandmatch
Mix and match.
1/4

De vier aanbevelingen
Gebaseerd op wat we tot nu toe gevonden hebben zijn we gekomen tot vier aanbevelingen:

  • Hoogbouw moeten worden verankerd in de buurt: een gebiedsgerichte aanpak is het vertrekpunt voor verbonden en geliefde hoogbouw.
  • Hoogbouw moet meerwaarde creëren: om een aanwinst te zijn voor de buurt moet hoogbouw kwaliteiten toevoegen die niet alleen voor het gebouw zelf relevant zijn, maar ook bijdragen aan de omgeving.
  • Ruimte voor ontmoeting: hoogbouw moet zowel intern als in de aansluiting op de openbare ruimte maken voor sociale interactie.
  • Mix and match: het is beter om te zoeken naar een goede aansluiting tussen de sociale mix in hoogbouw en die in de omgeving.
BURA - Bura_thuis op hoogte_hoofdillustatratie
Thuis op hoogte.

Zie ook