Work Stories About Contact
EN
Een passende energiestrategie per milieu
Metropool Regio Amsterdam
Metropool Regio Amsterdam

Een passende energiestrategie per milieu

BURA - 1604_mra_bura_2017_potentiekaart_woonmilieus_en_landschap-05_edit

Het ontwerpend onderzoek MRA laat de ruimtelijke effecten zien van deze energietransitie in deze dynamische, groeiende en sterk verstedelijkte regio.

Opgave
Het verrichten van onderzoek waarbij verkend wordt op welke wijze in de MRA in 2040 kan worden voorzien in de energievraag door gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Resultaat
Een rapport met belangrijke conclusies en aandachtspunten voor zowel het energie- als het ruimtelijk beleid in de toekomst van de MRA, die zullen leiden tot de start van een regionale energiestrategie.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Provincie Flevoland en Metropool Regio Amsterdam

Samenwerking
PosadMaxwan strategy x design en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Periode
2016-2017

Marco Broekman, Floris van der Zee, Jordy Stamps, Tea Hadzizulfic, Ginevra Melazzi en Zuzanna Bręk

Een methode op maat: energiemilieus
BURA heeft meegewerkt aan het onderzoek Energietransitie voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het onderzoek wordt verkend op welke wijze in de MRA in 2040 kan worden voorzien in de energievraag door gebruik te maken van hernieuwbare energie. Bovendien heeft BURA een methode ontwikkeld om de lappendeken van ‘energiemilieus’ binnen de MRA te analyseren en te verbeteren. De regio is opgedeeld in 23 ‘energiemilieus’ met hun eigen ruimtelijke karakteristiek en vraag en aanbod van energie. Met deze methode kan meer op maat worden gewerkt.

BURA - 1604_mra_bura_2017_basiskaart_woonmilieus_en_landschap_vierkant
Lappendekenkaart van verschillende energieomgevingen

De energietransitie zal de agenda moeten bepalen van thema’s als verstedelijking, mobiliteit, woonkwaliteit en landschap.

BURA - 1604_mra_bura_2017_region map_grand energy design_vierkant
Scenario 'Grand Design'
BURA - 1604_mra_bura_2017_ map_energy jungle_vierkant
Scenario 'Maximaal Decentraal'
BURA - 1604_mra_bura_2017_region map_amsterdam-centre_vierkant
Scenario 'Energie Volgt Ruimte'
1/3

De energietransitie
Er zijn toekomstperspectieven ontwikkeld waarin verschillende bestuursmodellen worden verkend. Deze verkenning laat de ruimtelijke effecten zien van deze energietransitie in deze dynamische, groeiende en sterk verstedelijkte regio’s. De besturingsmodellen zijn onder andere ‘Grand together’, ‘Maximaal Decentraal’ en ‘Energie volgt ruimte’.

Onze verkenning laat de ruimtelijke effecten zien van deze energietransitie in deze dynamische, groeiende en sterk verstedelijkte regio’s.

Een regionale energiestrategie
De schaal van de regio is relevant. We concludeerden dat het vanwege de vraag en diversiteit van energie en de druk op de beschikbare ruimte niet realistisch is om in 2040 100% duurzame energie op te wekken binnen het MRA-gebied. Grote kansen liggen in een integrale aanpak waarbij energie wordt gekoppeld aan taken als verstedelijking, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en landschapsverbetering. De conclusies geven belangrijke inzichten in de uitdagingen op het gebied van zowel het energie- als het ruimtelijke ordeningsbeleid in de toekomst van de MRA, en zullen leiden tot de start van een regionale energiestrategie.

BURA - 1604_mra_bura_2017_diagram for recommendations_vierkant
De energietransitie in relatie tot andere thema's in de MRA
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters_wederopbouw renovatie
Wederopbouw wijken (renovatie)
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters2_wederopbouw vervangende nieuwbouw
Wederopbouw wijken (vervanging door nieuwbouw)
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters3_suburbaan
Substedelijke buurten
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters4_hoogstedelijk
Stedelijke buurten
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters5_stuwwallenlandschap
'Stuwwallen'-landschap
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters6_droogmakerij
'Droogmakerij'-landschap
BURA - 1604_mra_bura_2017_tegels en parameters7_veenpolder
'Veenweide'-landschap
1/7

Zie ook