Work Stories About Contact
EN
Strategische handreikingen voor Centrum van Zuid
Zuidplein en omgeving, Rotterdam
Zuidplein en omgeving, Rotterdam

Strategische handreikingen voor Centrum van Zuid

BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_perspective_nieuwezuid2

Het visietraject heeft als doel de ambities van twee ontwikkelingsprojecten samen te brengen onder een holistische visie: Hart van Zuid en Motorstraatgebied.

Opgave
Een nieuw punt in de horizon zetten voor Zuidplein en omgveving tot een vitaal centrum voor de zuidelijke wijken van Rotterdam

Resultaat
Een toekomstvisie voor Centrum van Zuid in Rotterdam.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Samenwerking
Studio Bereikbaar, Stipo, Mark Rabbie Urban Concepts

Periode
2019-2021

Marco Broekman, Floris van der Zee, Milja Hartikainen, Pinar Balat, Paul van Eeden en Jacopo Grilli.

Een belangrijk vervoersknooppunt
In opdracht van de gemeente Rotterdam definieerde BURA een toekomstvisie voor Centrum van Zuid in Rotterdam. Het projectgebied staat bekend als een belangrijk vervoersknooppunt in de regio Rotterdam, vanwege het landelijk erkende uitgaanscentrum en als een van de snelst groeiende winkelcentra van Nederland. Het gebied bevat ook belangrijke educatieve, culturele en sportfaciliteiten van Rotterdam Zuid. Echter, door de aanwezigheid van veel grootschalige gebouwen en infrastructuur, ontbeert het gebied menselijke schaal, verbinding met omliggende wijken, aantrekkelijke openbare ruimten en een gezonde woon-werkomgeving.

BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_concept_eengebied
Doel: een holistische visie

Onze ambitie is om een nieuw punt in de horizon te zetten voor de ontwikkeling van Zuidplein en omgeving tot een vitaal centrum.

BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_kaarten
Scenario New Zuid.
BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_kaarten2
Scenario Strategisch Verbinden.
BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_kaarten3
Scenario Verbonden Werelden.
1/3

Een vitaal centrum
Momenteel lopen er twee ontwikkelingsprojecten in het gebied: Hart van Zuid en Motorstraatgebied. Het visietraject heeft als doel de ambities van deze twee projecten samen te brengen onder een holistische visie. Verder wil het een nieuw punt in de horizon zetten voor de ontwikkeling van dit gebied tot een vitaal centrum voor de zuidelijke wijken van Rotterdam. Er zijn drie scenario’s ontwikkeld om te verkennen hoe een Rotterdam Centrum Zuid verder vorm kan krijgen richting een vitaal centrum. De scenario’s laten verschillende ruimtelijke en programmatische oplossingen zien en worden ingezet als een instrument om de strategische keuzes te visualiseren en in context te visualiseren. Het ontwerpend onderzoek geeft een concreet beeld van hoe kansen kunnen worden gerealiseerd en waar de dilemma’s liggen.

BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_impressies_uitgelijnd3
Scenario Nieuw Zuid:“Een stad van straten, pleinen en singels.
BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_impressies_uitgelijnd2
Scenario Strategisch Verbinden: Een omgeving met een schakering aan prettige plekken.
BURA - Bura_centrum van zuid rotterdam_2019_scenarios_impressies_uitgelijnd
Scenario Verbonden Werelden: Een verhoogd maaiveld als stedelijk plateau.
1/3

Zie ook