Work Stories About Contact
EN
Stad van de Toekomst
Amsterdam
Amsterdam

Stad van de Toekomst

BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad impression of the robust cargill silos - vlothaven

Om complexe opgaven in binnensteden aan te pakken zijn verschillende perspectieven op gebiedsontwikkeling nodig.

Opdracht
Onderzoeksproject stad van de toekomst

Status
Afgerond

Locatie
Havenstad, Amsterdam

Klant
BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus

Samenwerking
KRFT, Moke architecten, Goudappel Coffeng, Stadkwadraat en AMS

Periode
2018 – 2019

Marco Broekman
Partner, senior stedenbouwkundige, architect

Jordy Postzegels
Projectleider, stadsgeograaf

Rosita Hemelaar
Stedenbouwkundig ontwerper

Jacopo Grilli
stedenbouwkundige

Martha Seitanidou
Stedenbouwkundig ontwerper & Architect

Havenstad Amsterdam

Om complexe opgaven in binnensteden aan te pakken zijn verschillende perspectieven op gebiedsontwikkeling nodig. Voor Havenstad in Amsterdam – dat zal transformeren van industrieterrein naar een gemengd woon-werkgebied met 40.000 tot 70.000 woningen – stellen we een nieuwe strategie voor, genaamd Maker City. Een stad voor en door makers, om het gebruik van de stad te optimaliseren en zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is de basis voor een interactieve en dynamische vorm van stedelijke ontwikkeling waarin ruimte is voor alle stedelingen en initiatieven, met een robuust kader voor mobiliteit, warmte, water, data en elektriciteitsstromen en waarin een grote mate van vrijheid is om een ​​zeer diverse stad met hoge dichtheden te creëren.

Naar onze mening maken deze thema’s een ander soort stedenbouw mogelijk:

  • Ruimtetijd – Door de drukte te verspreiden, wordt de infrastructuur minder overbelast en wordt de stad leefbaarder
  • Collectief ruimtegebruik – Door functies te delen, kunnen woonruimtes kleiner en betaalbaarder worden terwijl er toch een hoog voorzieningenniveau beschikbaar is.
  • Functiemenging – als basis voor meervoudig ruimtegebruik, omdat kantoren en woningen nu meer dan 50 procent van de tijd leeg staan.
  • Buffer – om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor de toekomstige stad, is het essentieel om een ​​buffer van 10 procent te hebben, die het mogelijk maakt om te reageren op toekomstige noodsituaties
  • Gestructureerde vrijheid – Een basiskader en mogelijkheden voor ‘stadsmakers’ om op clusterniveau aan te sluiten op vraag en aanbod.
  • Clusterpaspoort – als instrument dat coalities perspectief op ontwikkeling geeft en diversiteit garandeert.
  • Behapbare investeringen – een gebiedsontwikkelingsproces waarin ruimte is voor het gelijktijdig doorvoeren van verschillende innovaties terwijl duidelijk blijft welke investeringen daarvoor nodig zijn

Met deze strategieën gaat Havenstad over een inclusieve, adaptieve en gezonde stad. De mix wordt vooral bereikt door nieuwe coalities een makerrol te geven. Dit zijn coalities waarin ruimte is voor zowel traditionele stadsmakers als nieuwe stadsmakers. Deze gemengde woon- en werkstad wordt gemaakt door en voor makers: vandaar Maker City.

BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad concept density
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad_concept mix of functions
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad concept combination
 
1/3
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_ havenstad green structures
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_ havenstad mobility
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad circularity
 
1/3
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad startegy1
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad strategy2
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad hemknoop step1
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad hemknoop step2
 
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad hemknoop step3
 
1/3
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad overview impression
BURA - Stad van de toekomst_1804_bura_havenstad future scenario