Work Stories About Contact
EN
Iedereen voelt de potentie van Arnhem-Oost
Ontwikkelperspectief Arnhem-Oost
Ontwikkelperspectief Arnhem-Oost

Iedereen voelt de potentie van Arnhem-Oost

BURA - Arnhem oost_2021_bura_spoorpark impression_highres

De stad heeft de ambitie om de spoorzone Arnhem Oost te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen.

Opgave
Inzichtelijk maken van kansen en opgaven op het gebied van wonen, werken en de leefomgeving op de schaal van Spoorzone Arnhem-Oost

Resultaat
Het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost, dat de basis vormt voor de uitvoeringsagenda

Locatie
Arnhem-Oost

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Samenwerking
Gemeente Arnhem

Periode
2020-2021

Marco Broekman, Jordy Stamps, Yun-shih Chen, Martha Seitanidou, Margaux Demange

Een integrale ontwikkeling
Arnhem-Oost staat in de picture. BURA heeft in samenwerking met de gemeente Arnhem het ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost opgesteld, waarna het gebied is toegevoegd als 17e grootschalig woningbouwgebied van het rijk. Het perspectief schetst een integraal verhaal van verstedelijking, vergroening en met focus op de voetganger, fietser en het openbaar vervoer.

BURA - Arnhem oost_2021_bura_economy and work in railway zone_highres
Economie en werk

Spoorzone Arnhem-Oost is toegevoegd als 17e grootschalig woningbouwgebied van het rijk.

BURA - Arnhem oost_2021_bura_spoorpark impression_highres
Spoorzone Arnhem-Oost: resultaat van de intensieve samenwerkingen tussen gemeentelijke disciplines.

Bundelen van krachten
In meerdere interactieve online werksessies met verschillende gemeentelijke disciplines zijn verschillende opgaven en ambities samengepakt en is een aantrekkelijk perspectief voor Arnhem-Oost geschetst. BURA ziet in het bundelen van krachten en het maken van vanzelfsprekende verbindingen een belangrijke stedelijke uitdaging.

BURA - Arnhem oost_2021_bura_rijnpark impression_highres
Impressies werkgebied en Rijnpark aan de rivier
BURA - Arnhem oost_2021_bura_impression of the knowledge axis_highres
Impressies werkgebied en Rijnpark aan de rivier
1/2

Een robuust stedelijk raamwerk
BURA bedacht een concept met een zestal interventies waarbij wordt gewerkt aan een robuust stedelijk raamwerk en een nieuw spoorpark dat verschillende buurten en programma’s aan elkaar verbindt. Daarnaast hebben we gebieden getest en aangewezen voor de verstedelijkingsopgave; 8.000-10.000 woningen en toekomstbestendige werkgebieden.

BURA - Arnhem oost_2021_bura_explanation of ambitions_edit-01
Stedelijk raamwerk: netwerk
BURA - Arnhem oost_2021_bura_explanation of ambitions_edit-04
Stedelijke raamwerk: woon- en werkruimtes
BURA - Arnhem oost_2021_bura_explanation of ambitions_edit-03
Stedelijk raamwerk: programma
BURA - Arnhem oost_2021_bura_explanation of ambitions_edit-02
Stedelijk raamwerk: spoorpark
1/4
BURA - Arnhem oost_2021_bura_ambition map railway zone arnhem-east_edit
Ambitiekaart Spoorpark Arnhem-Oost

Zie ook