Work Stories About Contact
EN

Vormgeven aan duurzame stedelijke omgevingen

BURA werkt aan een duurzame toekomst en focust zich op stedelijke omgevingen. We benaderen ruimtelijke ontwerp vanuit de overtuiging dat een hernieuwde balans tussen mens, natuur en maatschappij concreet vormgegeven kan worden. Verandering is nodig, want we raken aan de grenzen van wat onze planeet aankan. Dat vraagt soms om radicale keuzes. Daarbij vertrekken we vanuit een positieve grondhouding en denken we na over kansen in de gebouwde omgeving voorbij het hier en nu. We streven naar gezonde leefomgevingen en zetten ons in voor een biobased en natuurinclusieve bouwcultuur.

BURA - 1605_merwede_2021_bura_okra_neighborhood square_lowres

1/4
Radicale balans

1/4
Radicale balans

De ontwikkeling van steden en regio’s vormt een continu proces. Veranderingen in de tijd zijn onderdeel van een lopend verhaal en dat maakt iedere plek uniek. BURA vertrekt vanuit de eigenheid van een omgeving, benut de kwaliteiten van het bestaande en bouwt voort op de context van de stad en haar bewoners.

Bestaande gebouwen krijgen een nieuwe functie, karakteristieke ruimtelijke elementen blijven behouden en nieuwe toevoegingen vormen verrijkingen aan het geheel. Zo ontstaat er een zichtbare gelaagdheid in de tijd in een gebied dat is verweven met z’n omgeving. We handelen met het besef dat alles dat wij doen invloed heeft op volgende generaties. Zo werken we aan een leefbare stad – voor nu en in de toekomst.

BURA - City as proces_luchtfoto_hembrug

2/4
Stad als proces

2/4
Stad als proces

Samen kunnen we een verschil maken. De hedendaagse maatschappelijke en ecologische opgaven vragen om een omwenteling in ons collectieve denken en doen. BURA pakt haar rol in de noodzakelijke ruimtelijke transitie die nodig is. De ene keer als verbinder en een andere keer als koploper. Participatie vormt vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van onze projecten. Door te agenderen, te inspireren en slim te ontwerpen, zetten we ons samen met anderen in voor een duurzame toekomst en maken we deze voorstelbaar. Hierin maken we fundamentele keuzes, waarbij we oog houden voor verschillende belangen en wensen. We dagen anderen uit om ook een extra stap te zetten.

BURA -

3/4
Collectieve beweging

3/4
Collectieve beweging

BURA is gespecialiseerd in complexe opgaven op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en ruimtelijke uitdagingen. Met een open en onderzoekende houding werken we aan inventieve en integrale oplossingen. Onze kracht ligt in het bij elkaar brengen van ambities, haalbaarheid en vooruitstrevende ontwerpen. Dit vraagt van de ontwerper inzicht in de ruimtelijke, financiële en organisatorische context van het project. We maken ingewikkelde materie inzichtelijk en geven het proces zorgvuldig vorm. Dat doen we onder andere door gebruik van GIS, data, parametrisch ontwerp en reken-en-tekenprogramma’s. Zo geven we vorm aan aantrekkelijke steden, landschappen en openbare ruimten waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

BURA - Yun kopiëren

4/4
Eigentijds vakmanschap

4/4
Eigentijds vakmanschap

Vormgeven aan duurzame stedelijke omgevingen

Vormgeven aan duurzame stedelijke omgevingen